Yahudiler..

Yahudilerin devlet kuramayacağına dair
ayet ve hadis varmıdır?

Cevap:
Gerek ayet-i kerimede gerekse hadis-i şeriflerde yahudilerin devlet kuramıya
cağına dair sarahat yoktur.Sure-i Baka
ra'nın 61.ayetinde onlar hakkında şöyle buyurulmaktadır:"Onların üzerine horluk ve yoksulluk vuruldu.Allahtan bir gaza-
bada uğradılar." Bu zillet ve meskene
tin, bu cezaya müstehak olan o günkü
yahudilerin olabileceği hatıra gelen ihti
mallerdendir.
İkinci bir cihet de,her ne kadar onlar
şu anda bir devlet kurmuş şeklinde gör
ülüyorsa da bu,zengin Amerikan yahudi
lerinin,mütefennin Alman yahudilerinin
ve ihtilalci Rus yahudilerinin,tertipleri
sonucu kurulmuş bir devlet olmaktadır.
Hor ve zelil,şeref ve itibardan uzak ol-
mak,onların üzerinden kalkmış sayılmaz.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..