Oruç Kimlere farz dır?Kimlere farz değildir?

Oruç kimlere farzdır?Kimlere oruç farz değildir.kimler oruç tutmalıdır?

Oruç,islamın şartlarından biri olup akıllı ve baliğ olan her Müslümana senede bir ay ramazan ayında oruç tutmak farzı ayındır.Orucun anlamı,imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek içmek ve cinsel ilişkiden kendini uzak tutmaktır.Farz orucun haricinde nafile olan sünnet oruçlarda vardır.Oruç tutmanın fazileti çok olduğundan Peygamber efendimiz (s.a.v.) farz orucun haricinde de oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir.

Yüce Allah oruç hakkında’’İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, onu nefsime izafe ediyorum, mükafatını da ben vereceğim’’ buyurmuştur.

Ancak dinimiz tüm ibadetlerde olduğu gibi, oruç ibadetinde de belli başlı özelliklere sahip olanları mükellef tutmuştur.

Oruç ibadeti kimler farzdır? Kimlere farz değildir? sorularının doğru cevaplarını bulmak için diyanetin sitesinden araştırdım.. Oradaki bilgilere göre;

Oruç ibadetinin temel hedefi; İnsanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat Kur’ân-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Allah’a karsı gelmekten sakınmanız ve takvaya erişmeniz için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı (…)” (Bakara: 2/183– 184) seklinde ifade edilmektedir

Oruç (ibadeti) kimlere farzdır?

Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslüman’ın Ramazan orucunu tutması farzdır.

Biraz daha açarsak;

1. Müslüman olmak: Oruç ibadetinin bir kimseye farz olması için, o kişinin Müslümanlığı kabul etmiş olması gerekir. Müslüman olmayan kimseler, böyle bir ibadeti yapmaya zorlanamaz.

2. Ergenlik çağında ve akıllı olmak: İbadetlerin farz olması için bulunması gerekli olan şarlardan biri de o kimsenin ergenlik çağında ve aynı zamanda akıllı olmasıdır. Zira henüz belli bir yaşa (ergenlik) gelmemiş kimseler İslam’da mükellef kabul edilmemişlerdir. Bu anlamda çocuklar ve ergenlik yaşına ulaştığı halde akıldan mahrum olanlar, bu ibadetten muaf tutulmuşlardır. Bu hususu Resûlullah (sav) şu beyanlarıyla bildirmişlerdir: “Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: Buluğ çağına erinceye kadar çocuktan, aklı yerine gelinceye kadar deliden, uyanıncaya kadar uyuyandan.” (Buhârî, Hudûd 22)

3. Oruç tutmaya güç yetmek, engel mazereti olmamak ve yolcu olmamak: Orucun farz olması için, mükellefin beden itibariyle sağlıklı olması, hasta olmaması ve mukim olması gerekir. Bedenen oruç tutmaya muktedir olmayanların, hastaların ve seferde olan kimselerin oruç tutmaları farz değildir. Ancak bu kimseler yine de oruç tutacak olsalar, tutmuş oldukları oruç geçerlidir. Şayet kendilerine verilen bu ruhsatı kullanır da tutmazlarsa, o zaman da tutmadıkları gün sayısı kadar daha sonra tutarlar.

* Oruç (ibadeti )kimlere farz değildir? ( Hangi hallerde oruç tutulmayabilir? )

İslâm dini, kişileri güçleri nispetinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir.

Aşağıdaki mazeretlere sahip kimselerin Ramazanda oruç tutmakla yükümlü olmayıp daha sonra kaza etmelerine veya yerine fidye vermelerine ruhsat tanınmıştır:

1- Yolculuk; Yolculuk, Ramazan ayında oruç tutmamak için ruhsat olarak kabul edilmiştir. Yolculuk esnasında tutulmayan oruçlar, daha sonra kaza edilir.

Kuran’da “Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah’a karsı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. içinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir.” buyrulmaktadır (Bakara 2/183-184).

Geceden oruca niyetlenip de, gündüz yolculuğa çıkan kimse, dilerse bu orucunu bozar, dilerse tamamlar. Geceden oruç tutmaya niyetlenip gündüz ise yolculuğa çıkmak zorunda olan kimse yolculukta zorluk çekerse orucunu bozabilir. Ancak orucunu tamamlaması daha uygundur.

2-Hastalık; Oruç tuttuğu zaman, hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen kimse ile, hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişilerin Ramazan ayında oruç tutmayıp, iyileştikten sonra bunları kaza etmelerine izin verilmiştir. Yukarıda zikredilen ayet buna işaret etmektedir. Uzman bir hekim tarafından oruç tutması halinde hasta olacagı bildirilen kimse de hasta hükmündedir.

3- Hamilelik ve Çocuk Emzirme: Oruç tutmaları kendilerine veya çocuklarına zarar vermesi halinde, hamile kadınlar oruçlarını tutmayabilirler. Emzikli kadınlar da, sütlerinin kesilmesi ve çocuklarının zarar görebileceği durumlarda oruç tutmayabilirler.

4-Zor Ve Meşakkatli islerde Çalışmak: Oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkan kimse, orucunu tutmayabilir. Bu durumda olanlar, izinli oldugu günler veya uygun zamanlarda tutamadıkları oruçları kaza ederler. Bir zorunluluk olarak, agır islerde çalışmak zorunda olan kişilerin oruçlu olarak çalıstıkları takdirde saglıkları risk altında kalacaksa ramazan ayında tutamadıkları oruçlarını uygun bir zamanda kaza ederler

5-Yaslılık: Oruç tutamayacak kadar yaslı olan kimseler, oruç yerine fidye verebilirler. Bakara suresinin 184. ayetinde, bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin, oruç tutmayıp fidye vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.

**************

Allah Teala'nın, "mükafatını ben vereceğim" buyurduğu yegane ibadet oruçtur.

Bu itibarla da onun genişliğini, derinliğini ve Hak indindeki değerini kavramak, ona bir kıymet biçmek mümkün değildir. Dolayısıyla onun mükafatını vermeye Cenabı Allah!tan başka kimsenin gücü yetmez. Yüce Allah oruç sevabını bizzat takdir etmiş ve onu öbür alemde bir sürpriz olarak verme vaadinde bulunmuştur.

Bu mükafatın en önemli vesilesine de ‘’Çünkü oruç tutan kulum, yemesini içmesini benim için terk ediyor ‘’ sözüyle buyurmuştur.

Bir hadisi şerifte oruçla ilgili olarak; Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. (Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyrulmuştur. (Tirmizi)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..