Temizlik ibadetlerin vazgeçilmez şartı,mükaddimesi ne demek?

"Dinimiz İslâmiyet, temizliğe büyük önem vermiş, onu bir kısım ibadetlerin vazgeçilmez şartı, mukaddimesi yapmış"vermek istediği mesaj nedir?

Bu cümlenin anlatmak istediği şey,Müslümanların islam hayatı temizlikle başlayıp her amel ve ibadet safhasında devam eder ve temizliklede sona erer.kısaca özetlersek:

-ilk evvela iman edip müslüman olan kimseye gusül abdesti almak suretiyle temizlenmek şarttır.
Cünub iken Müslüman olan adama ve hayızli olduğu halde Müs­lüman olan kadına gusl abdesti almak suretiyle temizlik vâcib olur.

Gusl, temiz olduğu halde İslâm'a giren kimse için veya müslüman olduğu halde yaş ile bu­lûğuna(ergenliğe giren) hükmedilen kimse için mendûbdur.Ancak vücuttan meni gelerek cünüp olan herkese cenabetten çıkmak için ve hayız hali biten kadınlar içinde gusül (boy abdesti)almak farzdır.Zira gusül abdesti de bir taharettir,temizliktir.

-ikinci olarak her müslümana günde 5 vakit namaz farzdır.bu namazı kılabilmek için namazın bazı şartları vardır ki, bunlardan biri Hadesten taharet (küçük abdest) diğeri Necasetten taharettir.Necaset ise vücudunda ,veya elbisesinde veya namaz kılacağı mekanda kan,irin,meni vedi,mezi idrar ve dışkı gibi necasetler varsa bunları temizlemesi şarttır.Vucuttaki necaset (tuvalette) taharet ile yani yıkamak suretiyle ,elbisedeki ve namaz kılacağı yerdeki necaset bazısı ovalamakla bazısı da ancak yıkamak suretiyle temizlenir.Abdestsiz olduğunu bildiği halde bilerek namaz kılan kimse dinden çıkar kafir olur.Zira namaz için abdest (temizlik)almak ayetle sabittir.Kısaca temizlik namaz ibadetinin mukaddimesi (başlangıcıdır)dir.

Aynı şekilde Kur'an okumak için de aynı şartlar mevcuttur.Zira gusül (boy abdesti) olmadan ve namaz abdesti olmadan Kur'anı Kerime dokunmak haramdır. Abdestsiz ezberden dokunmadan Kuran okumak caiz ise de gusül abdesti yokken cünüp ve hayız halde okumak haramdır.o zaman temizlik bu ibadetinde mukaddimesi yani vazgeçilmez başlangıç şartıdır.

-Aynı şekilde hac yapmak ve kabe-i tavaf gibi ibadetlerde de taharet abdest,gusül gibi bedeni temizlikte farz kılınmıştır.

Temizliğin (abdest,gusül,ve taharet)farz olduğu ibadetlerin haricinde birde sünnet olan yerler vardır.Ancak o kısma girmeyecez.ancak islamda birde vücut temizliği(özel temizlik)vardır ki,

İslamda vücut temizliği,"isti'malül-Hadid Fi-halkı'l-Ane" olarak tabir olunur.

Ane,erkek ve kadınların ,ferçleri etrafındaki kıllardır.İnsanların ön ve arka taraflarındaki uzamış olan kılların traş edilip temizlenmesi,her Müslümanın fıtraten(yaradılış itibarıyla)uymak mecburiyetinde olduğu temizlikle ilgili muaşeret (adap ve görgü)kurallarından biridir

Rasülüllah Efendimiz(s.a.v.)traş edilme müddetini en fazla kırk gece olarak belirtmiş,fazla uzatılmamasının emetmiştirTemizlik müddetini kırk günden fazlaya bırakmak mekruhtur.

Koltuk altı kılları da kasıklar gibi ihtiyaç duyulduğu anda veya en fazla kırk gün zarfında yolunup temizlenmesi lazımdır.

Bıyıkların ve tırnakların uzadıkça kısaltılması da yaratılışın gerekli kıldığı temizlik adabındandır.Çünkü her ikisi de ağızla yakınen irtibatı bulunan ve en fazla mikrop tutmaya müsait olan yerlerdir.Sağlığın korunması için kısaltılıp düzenlenmesi icap eder.


Velhasıl hayatımızın (yemekten önce ve sonra el yıkamak,misvak kullanmak gibi)her safhasında ve dinimizin(ibadetlerin vazgeçilmez şartı olması sebebiyle ) her safhasında temizlik bir başlangıç noktası, öldükten sonra yıkanıp gusül verilmesi sebebiyle de son noktasıdır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..