Savurganlık nedir?Savurganlığın Toplumsal ve Kişisel zararları nelerdir?

Savurganlık nedir?Savurganlığın Toplumsal ve Kişisel zararları nelerdir?savurganlığın zararları.İsraf etmenin kişisel ve toplumsal zararları

Verilen niğmetlerde iktisat (tasarruf)etmek israf (savurganlık) etmemek hususunda gerek Hz.Kur'anda gerekse Hadissi şeriflerde bir çok ikazlar mevcuttur.Hz.Peygamber (s.a.v.)Hadisi şeriflerinde:

"Geçimde iktisada riâyet etmek, peygamberliğin yirmi küsur cüzünden bir cüzdür. . (İhya C.3 S. 535)buyurmuşlardır.

Hadisi şerif: Tedbirli olmak, geçimin yarısıdır. . (İhya C.3 S. 535)

Hadisi şerif:İktisat edeni Allah zenginleştirir, israf edeni de fakirleştirir. Aziz ve Celil olan Allah'ı zikredeni Allah sever. . (İhya C.3 S. 536)

Hadisi şerif. İktisat eden sıkıntı çekmez. . (İhya C.3
S. 535

Sahip olunan maddi ve manevi imkanların gereksiz şekilde harcanmasına savurganlık denir Buna göre bir kişinin para veya malını yerli yersiz harcaması, zamanını boşa geçirmesi savurganlıktır

“İsraf” da savurganlıkla aynı anlama gelir Savurganlığın tersi ise tutumluluktur Tutumluluğun aşırısı cimriliktir Cimrilik, sahip olduğumuz imkanları zamanı ve yeri geldiği halde harcamayıp elde tutmaktır Oysa sahip olduğumuz değerler savurganca harcanınca, yerine konması imkansız Sevgili Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Beş şey gelmeden önce, beş şeyin kıymetini biliniz;

a Ölüm gelmeden önce hayatın,
b Hastalık gelmeden önce sağlığın,
c Yaşlılık gelmeden önce gençliğin,
d Yoksulluk gelmeden önce zenginliğin,
e Dar vakit gelmeden önce geniş zamanın”

Savurganlık, kişi ve topluma çok büyük zarar verir Ailemizin ve milletimizin yoksul düşmesine neden olur Geçimde iktisada riâyet etmek, peygamberliğin yirmi küsur cüzünden bir cüzdür. . (İhya C.3 S. 535)


H.ş.: İktisat eden sıkıntı çekmez. . (İhya C.3 S. 535)Savurgan kişi, elindeki imkanları devamlı saçıp savurmaya alışır Bol harcamaya alıştığı için, geliri yetmediğinde yasa dışı yollardan kazanmaya yönelir Bazen de yokluk ve perişanlık içine düşmesi nedeniyle ailesine, çevresine ve ülkesine yük olurToplumda bunun örneklerini görmek mümkündür Savurgan kişiler, sonunda hüsrana uğrarlar Çaresizlik ve umutsuzluk içinde kalırlar

Sadece insanlar değil, devletler ve milletler de savurgan olabilirler Savurganlık, tükenmez sanılan hazineleri bile tüketirOrmanları, madenleri, su ve petrol kaynaklarını, elektrik enerjisini bitirebilir Bu kaynakların bitmesi, milletlerin başka milletlere muhtaç olmalarına yol açabilir

Savurganlıktan kaçınmaya okul çağında başlamamız gerekir Bunun için defterlerimizi, kalemlerimizi ve kitaplarımızı dikkatlice kullanmalıyız Yiyeceğimizden fazlasını ayırmalı ve daha sonra yemek üzere saklamalıyız Giyeceğimizden fazla elbise almamalıyız.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..