Peygamberimiz (s.a.v.)'e karşı Görevlerimiz Nelerdir?

Peygamberimiz Hz.Muhammed A.s.'a karşı görevlerimiz nelerdir?Hz.Peygambere karşı sorumluluklarımız

Peygamberler, Cenâb-ı Hakk'ın, şerîatını, emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönderdiği müstesna zatlardır. Peygamberler insanları, Allâh'a şirk koşmak ve puta tapmak gibi dalâletlerden kurtarmaya, inananları hem dünyada hem de âhirette saâdete erdirmeye vesiledirler. İnsanların akılları gerçek kurtuluş yolunu bulmakta yetersiz olduğundan Hazreti Allâh, kullarının ebedî saadeti için peygamberler göndermiştir. Peygamberler, Allâh tarafından mûcizelerle kuvvetlendirilmişler; Allâh'ın izni ile bir çok hârikulâde yani eşi görülmemiş ve olamaz diye bilinen şeyler, onların elinde kolayca olmuştur.Her şeyden önce bu dünyada şerefli faziletli ve en önemlisi hakiki iman sahibi olabilmek için
evvela Allah ve onun Peygamberlerine ve Bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)E iman etmek ve itaat etmek şarttır.
Peygamberimiz hz. Muhammed (SAV)'e karşı pek çok görevlerimiz vardır. Bunları kısa bir şekilde ifade edecek olursak, En başta Peygamberimiz (SAV)'mi sevmek,Onun Allah'tan aldığı mesajları gönülden kabul edip inanmak, Onun sünneti seniyesine uymak, onun güzel ahlâkını örnek almak ve onun bize öğütledik­lerini yapmaklatır. Kuran'da Allah'u Teala "Deki eğer Allah'ı seviyorsanız bana da uyun ki Allah'da sizi sevsin" ayeti kerimesi de allah'ı sevmenin yolunun peygambere itaat olduğunu ifade ediyor. O zaman Allah ve Resulünu sevmenin göstergesi itaattir. Bu çerçevede peygamberimize karşı olan görevlerimizi söyle sıralayabiliriz.

Allah ve Resulünün her şeyden çok sevmek
Onun bildirdiği şeylere gönülden inanıp kabul etmek
O'nun sünnetine uymak
Adı okunduğunda salavat getirmek
Onun ahlâkını örnek almak,
Peygamberimiz aldığı vahiylerle ibadetlerin zaman ve yerini, nasıl yapılacağını, bizlere en doğru ve en açık bir biçimde bildiren insandır. Yemesi, içmesi, evlenmesi, çoluk çocuk sahibi olması gibi durumları onun bizim gibi bir insan olduğunu gös­terir. Onun bizden farklı yönü ise, Allah’ın ona vahiy göndermesi, insanlara uyarıcı olarak gönderilişidir. Peygamberimize karşı sevgi ve saygıda aşırıya kaçmamalıyız.

Allah tarafından görevlendirilen ve insanları doğru yola çağıran bütün peygamber­lerin belirli özellikleri vardır. Bunların, başlıcaları doğruluk, akıllı ve zeki olmak Allah’tan aldığı bilgileri insanlara açıklamak ve güvenilir olmaktır. Bütün bu özel­likleri kendisinde bulunduran Hz. Muhammed’e, inanan inanmayan herkes güveniyordu. Çünkü o, dürüst bir insandı. Birisine karşı bir söz vermişse onu yer­ine mutlaka getirirdi.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..