Karı-Koca ilişkisinin Önemi

evlilikte kadın ve erkek arasındaki iletişimin önemi -Ailede geçim olması için Koca ilişkisinin ehemmiyeti.

İncelenecek olursa, görülecektir ki, karı-koca arasındaki ge­çimsizliğin en mühim sebebi ve başlangıcı cinsi temasta anlaşmazlık veya tatminsizliktir. Bu husus herkese açılmadığı için çok defa anlaşılamaz. Hatta karı-koca bazan birbirlerine karşı küslüğün bundan başladığını kendileri dahi bilmezler.
Şehvet bazan erkeklerde fazla kadınlarda az bazan da kadınlarda fazla, erkekte az olur. Şehveti az olan tarafın arzusu da az olacağından, bu hususa tam dikkat edemiyerek eşini tat­min edemediği görülmektedir.
Karı-kocadan biri yorgun olup dinlenmek için ıstırahata geçtiğinde, eşinin arzu ve ihtiyaç duyduğunu hissedemez. Hissetse bile severek hizmette bulunamaz. İhtiyaç duyan eşi ise sıkılarak çok defalar arzusunu açamaz veya zor kullanmak mecburiyetinde kalır. Bunun neticesi olarak, tatmin olmayan erkek veya kadında keder, eşine karşı gizli bir nefret ve kin başlar. Bu git gide çoğalır, sonra kavga gürültü meydana gelir.
Can sıkıntılarının, ruhi buhranların ve ev geçimsizliklerinin pek çoğu bununla alakalıdır. Evinde tatmin olamayarak hanımına kızıp cinsi arzularını dışarda gayri meşru yollarda arayan erkekler az değildir. Bunun neticesi de ya şiddetli geçimsizlik veya boşanmak olmaktadır.
Anlayışlı bir kadın, kocasının ihtiyaçlarını yerine getirme­nin usulünü kolayca bulur. Evliliğin en sevimli yanı, kadının kocasının ihtiyaçlarını anlayarak ona göre yakınlık göstermesi­dir. Kocasını kendisine bağlamak isteyen kadın, cinsi temasta faal bir rol oynamalıdır. Aşk oyunlarına canlı şekilde karışarak kocasının üzerinde derin bir zevk hissi bırakmalı, tatmin edil­mek istediği kadar, tatmin etmesini de bilmelidir.
Bu tatmin, kendini bu aşka tamamiyle vermesidir. Kadının bu hali, erkeği fazlasıyla memnun eder. Bu yakınlıkta kadının ideali erkeğin zevkine ortak olarak ona katılmak ve bu zevke onunla beraber ulaşmak olmalıdır.
Her yakınlıkta kocasına üstün bir zevk verebilen hanımına erkek daima bağlı kalır.
Şu halde her müslüman kadın anlayışlı davranarak yor­gunluk ve sıkıntılara katlanıp Allah'ın rızasını umarak, ko­casını tatmine çalışmalı ve onu günaha kaymaktan koru­malıdır.
Cinsel ilişki evlilik dışı tutulamaz. Onsuz evlilik mümkün değildir. Hiçbir kadın hadım bir erkekle evlenmek istemez. Hiç bir erkek de cinsel organın özelliklerini kaybeden isteksiz bir kadınla evlenmeyi düşünmez.
Allah'dan korkan her müslüman, helalinden başka bir şey düşünemez. Kendini tatmin edemeyen eşine karşı da taham­mül göstererek nefsiyle mücadele eder. Bazı erkek ve kadınlar ise böyle hallerde maalesef harama koymaktadırlar. Bilhassa zamanımızda bir çok erkek ve kadınların birbirlerini tatmin edemediklerinden dolayı batakhanelerde ömür çürüttükleri, ve hatta yuvasını ve çocuklarını bütün bütüne terkettikleri görül­mektedir.
Onun için İslam dini her işte olduğu gibi kadın ve erkeğin diğerine karşı borçlu oldukları cinsi vazifelerini yerine getirmelerini emretmiş, aile saadetinin bozulmasına sebep olacak şeylerden men etmiştir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..