Ayetel-Kürsi ve Anlamı

Ayetel-Kürsi ve manası.Ayetül-kürsinin okunuşu.ayetül kürsinin anlamı

Ayetel Kürsi, Kur'ân-ı Kerim’in Seyyidi efendisidir. Bakara suresinin 255. Ayet-i'dir ve Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i kerimedir. Ayetel Kürsi namaz içinde zammı sure şeklinde okunduğu gibi, namazdan sonra tesbihden önce de okunur. Allah C.C.' zatı şerifini anlatan bir ayettir.

Ayetül-Kürsi'nin Okunuşu: Allahü laa ilahe illa hüv. El-hayyul kayyum, late’huzühü sinetun vela nevm, lehu ma fissemavati ve ma fil ard, men zellezii yeşfe-u ındehuu illa biiznih. Ya'lemü ma beyne eydiihim vema halfehüm vela yuhııduune bişey’in min ılmihii illa bima şaa' vesia kürsiyyühüs-semavati vel’ard. vela yeüüdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyul azim.


Anlamı: O’ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu (Cenab-ı Ecelli Ala’yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..