Dinlere Göre Öldürmeme kavramı

İlahi dinlerde öldürmeme kavramı.dinlerde öldürmeme kavramı.Dinlerde insan öldürmeme kavramı

Bir insanı öldürmek ve cana kıymak dinimizin yasakladığı büyük günahlardandır.Bütün semavi Dinler, genel olarak cana kıymayı büyük günah olarak kabul etmişlerdir. Yahudiliğin on emrinden biri “insan öldürmeyeceksin”dir. Hıristiyanlık da insan canına kıymayı büyük günahlardan biri olarak kabul eder. İslam dini bu konuda daha duyarlı davranmış, şöyle buyurmuştur:

“İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları'na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur.” (Maide 32)

Bir başka ayette de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa 93)

İnsanın doğuştan sahip olduğu temel haklardan biri de yaşam hakkıdır. İnsan hayatı, İslam dini ve yasalar tarafından güvence altına alınmış, suçsuz yere ve kasten bir cana kıymak büyük bir suç sayılmıştır. Can, Allah’ın bir emanetidir. Allah’ın verdiği bu emaneti alma hakkı ancak O’nun iznine tabidir. Peygamberimiz, veda hutbesinde haksız yere cana kıymanın yasaklanmış olduğunu bir kez daha vurgulamış, can, mal ve namusun kutsal olduğunu ve bunlara kastetmenin haram olduğunu belirtmiştir.

Dünyanın hiçbir yasasında, haksız yere birini öldürmek cezasız bırakılmamıştır. Bu da insanların, başkasını öldürme konusunda ortak tepkiye sahip olduklarını ortaya koymaktadır.

Başkasının canına kastetmek nasıl kötü ve haramsa, insanın kendi canına kıyması da o kadar kötü ve haramdır. Yüce Allah şöyle buyurur:

“Kendi canınıza kıymayın, Allah size karşı çok merhametlidir.” (Nisa 29)

Yaşam, Allah’ın bize lütfettiği bir nimet ve aynı zamanda bir sorumluluk ve görevdir. Kendi canımıza kıymak bu sorumluluğu yerine getirememek demektir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..