Hz.Yunus (a.s.) Peygamberin Duası

Yunus (a.s.)peygamberin Kuranı Kerimde geçen duası.Yunus Peygamberin balığın karnında yaptığı dua.Yunus A.s. 'ın Balığın karnında Allahı zikretmesi.Yunus Peygamberin Balığın karnında Allahı zikretmesi ve yaptığı dua

Yunus (a.s.)Peygamber kendisini yutan balığın karnında tam kırk gün kalmış ve bu günler müddetince Enbiya suresinin 87.Ayetinde geçen şu duayı okuyarak hz.Allahı zikretmiştir.

"La İlahe illa Ente Sübhaneke İnni Küntü Minez-zalimin"

Meali şerîfi: "Senden başka hiç bir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum".

hz.yunus Balığın karnında bir rivayete göre 40 gün kalmış ve kırk gün sonra Hz.Allah duasını ve tevbesini kabul ederek balığa onu deniz kenarına kusmasını emir buyurdu.Bir Rivayete göre aşure günü başka bir rivayete göre de zilhicce ayının 2.günü balığın karnından kurtulmuştur.

Hz. Yûnus (a.s.) Dicle'nin batısında Musul şehri yanında Ninova ahalisine peygamber gönderildi. Onları tevhide davet etti. Lâkin onlar putlarını terk etmediler. Allâhü Teâlâ'nın azabıyla korkuttu, yine kulak asmadılar. Hz. Yûnus (a.s.)'da ümmetine darıldı ve helâk olacakları da kendisine bildirildiğinden Allâh'ın emrini beklemeden çıkıp gitti. Deniz sahiline geldi, bir gemiye bindi. Kendisine hürmet ettiler.

Fakat gemi batmak tehlikesine düştü, gece karanlığı da çöktü ve; "Ey gemi halkı, sizin içinizde efendisinden firar etmiş bir köle vardır, onu suya atın. Yoksa hepinizi deniz yutacaktır" sesini işittiler. Hz. Yûnus (a.s.) "O köle benim" dedi. Gemi halkı "Vallâhi kura atmadıkça sözüne inanmayız" dediler. Kura Yûnus (a.s.)'a isâbet etti, "Ben size

demiş idim" diyerek mübârek vücudunu denize bıraktı. Derhal onu bir büyük balık yuttu.

Hz. Yûnus (a.s.), balığın karnında, denizin ve gecenin karanlıkları içinde "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn"* diyerek Allâhü Teâlâ'yı zikrediyordu. Melekler onun zikrini işittiler

ve;

"Ey Rabb'imiz, bu Yûnus aleyhisselâmın sesidir, lâkin hangi yerde olduğunu bilemiyoruz" dediler.

"Denizin en derin yerinde, balığın karnındadır" buyuruldu. Melekler; "Yâ Rabbi, o günah mı işledi?" dediler.

"Hayır, lâkin ben onu terbiye edip kudret ve melekûtümün acâiblerini ona açtım, o da beni tesbîh ve takdîs eyliyor" buyurdu. Melekler Hz. Yûnus (a.s.)'ın yanına indiklerinde gördüler ki tesbihinin güzelliğinden dolayı bütün balıklar saf saf etrafına toplanıp onu dinlemektedirler. Melekler;

"es-Selâmü aleyke Yâ Yûnus" dediler. Hz. Yûnus selâmlarına cevap

vermedi. Melekler döndüler. Allâhü Teâlâ;

"Kulumu nasıl buldunuz" diye buyurdu.

"Onu bizden çok seninle meşgul bulduk." dediler. Allâhü Teâlâ;

"Muhakkak doğru söylediniz. Bizimle meşguliyeti ona başkalarını

terk ettirdi" buyurdu.

* .

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..