İslam Dışı Düğünler

İslam yaşayışına uymayan düğünler.islam dışı düğün cemiyetleri.İslama uymayan merasimler

İslam aleminde, bilhassa memleketimizde, İslam dışı yaşayan aileler şöyle dursun, İslamiyeti yaşadığını söyleyen, beş vakit namazını kılan aileler, evliliğin şartı olarak kabul edilen düğünün İslami şeklini unutmuşlardır. Bugün Batının bize karışan zehirlerinden bir zehir olan Avrupaı düğün şekillerini müslümanlar maalesef benimsemişlerdir.
İstanbul'umuzda bile iman ve samimiyetlerinden hiçbir zaman şüphe et­mediğimiz müslümanların nice büyük otellerde binlerce lira sarfederek düğün yaptıklarını görünce, İslamı ne derece anladıklarını ve ne derece yaşadıklarını acı acı öğrenmiş bulunu­yoruz. Akla hayale gelmeyecek bu gibi düğünlerle karşılaştığımızda hayal kırıklığına uğruyoruz. Çünkü lüks otel­lerde, düğün salonlarında orkestranın ritmine kendini kaptırmış, şahsiyetini yitirmiş müslümanların düğünlerini gö­rünce Peygamber Aleyhisselamın tavsiye buyurduğu düğünleri gözönüne getiriyor ve bu hareketlerin Peygamber Aleyhisse­lamın yolundan ne kadar uzak olduklarını görüyoruz.

"İmran bin Husayn'dan şöyle dediği rivayet olunmuştur: Resulüllah (s.a.v.) fasıkların yemeğine (davet olunduğumuzda) gitmekten bizleri yasakladı."
(Mişkat, s. 279).
Davetlere gitmenin vacip olabilmesi, çağırılan yerde içki, çengi ve benzeri bir haram işin bulunmaması şartına bağlıdır. Zira Peygamber (s.a.v.) efendimiz bir hadıs-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: "Kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa, üzerinde içki (kadehi) dolaşan sofraya otur­masın"
Düğün olsun, nikah olsun, şenlik yapılan yerlere davet edi­len kimse, o şenlikte haram, yahut mekruh olan bir şeyi gördüğünde hemen onu men'etmelidir. Eğer işlenen kötülüğü men edemezse öyle bir şenliğe katılmamalıdır. Toplantısında günah işleyen veyahut işleten kimsenin davetine icabet etmek ve onun sofrasında oturup yemek yemek doğru değildir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..