Karı Koca Arasında Şakalaşmanın Ölçüsü

Eşler arasında şakalaşma.Erkeğin hanımıyla şakalaşması ve hanımının şakalarına müsamaha göstermesi.Karı koca kişakalaşmanın ölçü ve sınırı nasıl olmalıdır?

Erkeklerin Hanımlarıyla zaman zaman şakalaşarak ve oynaşarak onların sıkıntılarını savmaları, üzüntülerini gidermeleri ve zahmetlerini unutturmaları gerekir. Çünkü böyle hareketler kadınların gönlünü hoş edip öfkelerini de yatıştırır. Allah'ın Resulü (s.a.v.) onlarla şakalaşıyordu. Amel ve ahlaklarında onların seviyesine ini­yordu. Hatta rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz Hz. Aişe validemizle yarışıyordu. Bir gün Hz. Aişe onu geçti. Daha sonra da o Hz. Aişe'yi geçti ve:
- Bugün kazandığım zafer, daha evvelce senin ka­zandığın zafere karşılık olsun, buyurdu.
Yüce Peygamber herkesten daha iyi hanımlarıyla konuşan ve şakalaşan bir kimseydi.
Hazret-i Aişe validemize: "Resulüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) sokaktan eve gelip içeri nasıl girerlerdi?" diye so­rulduğu zaman şöyle cevap vermiştir:
- Gülerek, tebessüm ile girerdi.

Ancak Şakada ve kadının isteklerine uymakta kadının ahlakını bo­zacak ve kendisinin kadının nezdindeki itibarını düşürecek kadar müsamaha göstermemelidir. Bilakis normal hareket etme­lidir. Kadında bir kötülük gördüğünde razı olmadığını belli et­melidir. Kötülüğe yardım eden kapıyı açmamaya bak. Allah rızasına, insan sevgisine muhalif düşen herhangi bir şeyi kadında gördüğün zaman buna razı olmamalıdır.
Kocanın hakkı, amir olmaktır, memur olmak değil... Cenab­ı Hak da erkeklerin kadınlar üzerinde hakim olduklarını be­lirtmiş ve kocaya efendi diyerek şöyle buyurmuştur:
"Kapının yanında hanımın efendisine (kocasına) rasgeldiler ... "
(Yüsuf Süresİ: 25")
Binaenaleyh efendilik mertebesinde bulunan koca, bu mertebeden inerek hanımın emri altına girip ona boyun eğerse böyle bir koca Allah'ın nimetini nankörlükle reddetmiş olur! Kadının nefsi, tıpkı senin nefse misaline benzer. Eğer sen, nefsinin zincirini azıcık gevşetirsen, o serkeş nefis, seni uzun uzadıya çekip götürür. Eğer onun bağını azıcık bırakırsan seni bir arşın arkasına sürükler götürür. Eğer onun ağzına gem vurup durdurmak yerine elini dizginin üzerinde şiddetli bir şekilde koyarsan, onu hakimiyetin altına almış olursun.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..