Karı Kocanın Aralarındaki Cinsiyet Sırlarını Başkalarına Anlatması

Karı Koca Arasındaki mahrem sırları anlatmasının zararları.Eşler arasında geçen mahrem sırları başkalarına anlatmanın sakıncaları

Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor:
Erkekle kadın arasında cereyan eden insani ilişkiler, karı ile koca arasında sır olarak kalması gereken söz ve davranışlardır. Erkek, hanımı ile olan münasebetlerinin sırlarını ve gizli kalması gereken aile mahremiyetlerini başka erkeklere açıklayacak olursa, bu sözler çürük sakız gibi ağızlardan kulaklara, kulaklardan kalblere ve oradan da başkalarının kulak ve gönüllerine akmış ve aktarılmış olacaktır.
Bir erkeğin, hanımının sırlarını başka erkeklere anlatması, ikisinin arasında geçen gizlilikleri yayması, karısını sahneye çıkarıp herkesin gözü önünde kendi elleriyle soyması gibidir.

Yezid kızı Esma (r.a.) dan rivayet olunmuştur: Kendisi Resülüllah (s.a.v.) in huzurunda bulunuyordu. Erkekler ve kadınlar da Resül-i Ekrem'in huzurunda oturuyorlardı. Resül-i Ekrem şöyle konuştu:
"- İhtimal ki erkekler hanımları ile ne yaptıklarını söylüyorlar yine kadınlar da kocası ile yaptığını haber vermektedir. "Halk çekindiğinden ses çıkarmadı. Ben:
- "Evet ey Allah'ın Resülü, andolsun ki erkekler de kadınlar da bunu işlemektedir" dedim. Resül-i Ekrem:
- Bunu yapmayınız! Bu, erkek bir şeytan dişi bir şeytanla buluşup, halk onlara bakışıp dururken onunla fuhuş yapmasına benzer." buyurdu.
(et- Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 86
İnsan dostluk yaptığı kimseleri iyi tayin etmeli ve onlarla olan konuşmalarında da ölçülü hareket etmelidir. Her yönden denemeden kendisine sır açmamalı, ve hele aile sırlarını du­daklarının içinde bırakmalıdır. Sır ağızdan çıkasıya kadar sa­hibinin esiri durumundadır. Onu koruyamazsa sahibi ona esir olur. Kendisine sır verilen kimse biz olursak, onu saklamak hu­susunda üzerimize düşeni asla ihmal etmemeliyiz.
.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..