Zina nedeniyle boşanma sırasında kadına mehri verilir mi?

Kocasını başka bir erkekle aldatan kadının dinen mehrini vermek gerekirmi? Kadın zina sebebiyle kocasından ayrılsa mehrini alma hakkına sahipmidir?

zina nedeniyle ayrılsa dahi kadının iki durum dışında mehrini istemeye hakkı olduğu gibi erkeğinde kadına mehrini ödemesi şarttır.

İki durumda kadına mehir vermek gerekmez.

1) Evlenme akdi fasit olur ve koca karısını zifaftan önce boşarsa, erkeğin mehir veya boşanma bedeli vermesi gerekmez.

2) Evlilik akdi sahih olur; fakat, gerçek veya hükmî (sahih halvet sûretiyle) zifaftan önce kadının fiiliyle ayrılık vuku bulursa, kadın yine birşey alamaz. Kadının küçük evlendirilmesi halinde bulûğ muhayyerliği/serbestliği hakkını kullanması… İrtidat etmesi/dinden dönmesi… Veya kocası İslâm'a giren ve Ehl-i Kitap olmayan kadının, Müslüman olmaktan kaçınması hallerinde, evlilik akdi kadın tarafından veya kadın sebebiyle sona ermiş sayılır. Kadının, kocasının usûl veya fürûundan birisiyle hurmet-i müsaharayı gerektiren bir fiil işlemesi, meselâ zina etmesi veya bunlardan birisiyle sevişmesi halinde de evlilik kadın tarafından sona erdirilmiş sayılır.[el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi, II, 336-337]

Demek ki boşanan kadına mehrin verilmediği haller içinde "zina" fili yok; çünkü zina, en büyük boşanma sebebi olmakla birlikte hürmet-i musahara gibi nikâhı ifsat etmiyor, ortadan kaldırmıyor. Dolayısiyle mehrin verilmesi gerekir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..