Talak'ı Rıc'i nedir?

talakı rıci ne demektir?talakı rıci nedir?

İslâm hukuk sisteminde talâk yani boşama, dönülebilir olup olmamasına göre "Ric`î" ve "Bâin" talâk adlarını alır ve her biri farklı hukukî değerlendirmelere tâbidir.

1. Ric`î Talâk

Fıkıh dilinde "ric`î talâk", geriye dönülebilir boşama anlamındadır. Yani tekrar bir nikâh akdi yapılmadan, erkeğin, hanımiyle normal aile hayatına dönmesine imkân veren boşama şeklidir.

Ric'î talâkın başlıca üç şartı vardır:

a) Boşadığı karısıyla daha önceden fiilen evlenmiş, karı-koca hayatı yaşamış bulunmak…

b) Hanefilere göre sarih boşama sözleriyle boşamış olmak ve şiddet, mübalağa ifade eden bir kelime söylememiş olmak…

c) Üçüncü boşama hakkını kullanmamış olmaktır.

Ric'î boşamadan sonra erkek hanımına, iddet müddeti içinde (yani Hanefilere göre üç hayız dönemi, Şâfiilere göre ise üç temizlik süresi bitmeden),

- "Sana dönüyorum",

- "Evliliğimizi devam ettirmek istiyorum" gibi sözlerle…

Ya da söze gerek kalmadın eşini öpmesi, şehvetle yaklaşması ya da cinsî temasta bulunması gibi davranışlarla evlilik hayatına fiilen geri dönebilir, yeni bir nikâh gerekmez. Yani kavlî veya fiilî olarak dönüş yapmak/yapabilmek mümkündür

Bu dönüşün şahitlerle tesbit edilmesi, İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve İbn Hazm'a (rahımehumullah) göre şarttır. Hanefî ve Mâlikî mezhepleri ise bunu şart olarak görmez, müstehap kabul ederler. Yani şahitlerin olması ric’at/dönüş için şart, sünnettir, güzel görülmüştür.

***

Kur'an-ı Kerim'de bu meseleyle ilgili hüküm şöyle açıklanmıştır:

"Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç adet beklerler ve Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Allah'a ve ahiret gününe imanları varsa gizlemezler. Kocaları da barışmak istedikleri takdirde o süre içerisinde onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Yalnız, erkekler için onların (kadınların) üzerinde bir derece vardır. Allah'ın izzeti var (çok güçlüdür), hüküm ve hikmet sahibidir."[Bakara suresi, 228]

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..