Rıc'i talakın (dönüşü olan) Hükümleri Nedir?

rıc'i talakın hükmü nedir*eşini rıc'i talakla boşayan erkek tekrar hanımıyla bir araya gelebilir mi?Bir talak boşamada kadın kocasına dönebilr mi?

Talakı rıci kısaca Dönüşü olan boşama şeklidir.
Ric'î talakta nikâh, iddet müddetinin (bekleme süresinin) sonuna kadar devam eder. Dolayısıyla kadın, iddet süresinin sonuna kadar, kocasına haram değildir. Ancak şehvetle kucaklama, öpme ve cinsî temas halinde, -yukarıda da belirttiğimiz üzere- fiilen rücû etmiş, hanımına dönmüş sayılır, söze gerek kalmaz, yeni bir nikâha da zaten ihtiyaç yoktur.

Tabiî olarak koca, talak haklarından (üç boşama bağından) birisini kaybeder.

İddet süresi içerisinde karı veya kocadan birisi ölürse, birbirlerine vâris olurlar.

Eğer koca; iddet müddetinin sonuna kadar karısına rücû etmezse, iddet bittiği andan itibaren birbirlerine yabancı (mahrem-haram) olurlar.

Bu durumda, eğer üç talak hakkını kullanmamışsa, ancak yeniden bir nikâh akdi ve tekrar bir mehir tesbiti ile evlenebilirler.

Fakat iddet süresinin sonunda kadın; hür ve tekliflere muhatap hâle gelmiştir, serbesttir, bir başkasıyla da evlenebilir.

İddet müddetinin/süresinin sonunda, mehrinin tamamını talep etmek de hakkıdır.

***

Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.), Hz. Hafsa (r.anha) validemizi boşadığı ve daha sonra rücû ettiği bilinmektedir.

Ehl-i Sünnet âlimleri demişlerdir ki: "Zifafa girdiği karısını boşayan kimse, iddeti bitmeden talakdan rücû edebilir. Ayrıca bir kimse, zifafa girdiği karısını ric'î bir talakla boşasa, ister sağlıklı, ister hasta olsun, kendisi veya karısı iddet müddeti bitmeden önce ölürse, birbirlerine mirasçı olurlar." Ve bu hükmünde icma/ittifak etmişlerdir, aralarında tek bir ihtilaf dahi yoktur.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..