İlim ve muhafzası..

İlim tahsili yapan bir kimsenin,dersini ya
pıp unutmaması için ne gibi bir tedbir ge
rekir?

Cevap
Günahlardan uzak kalmaya çalışmalıdır.
Zira ilim bir nur'dur,günah ise ilmin akla aksetmesini engelleyen bir sis gibidir.Bu
sis'i bertaraf etmadikçe ilmi elde etmek
güç olur.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..