Receb-i Şerif Ve Haram Aylar

Recep ayı haram aylardanmıdır?Recebi şerif ve eşhuru hurum,Recep ayının faziletiRecep ayının üstünlüğü

Tevbe suresi 36-Ayet Meali: Doğrusu, Allah gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı Allah katında on iki aydır. Onlardan dördü haram olanlardır. Bu ayların haram kılınışı doğru dinin hesabı ve hükmüdür. Onun için, bilhassa bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Bununla beraber, müşrikler sizinle toptan harb ettikleri gibi, siz de onlarla toptan harb edin; ve biliniz ki Allah, fenalıktan sakınanlarla beraberdir. (Tevbe-36)

Ayetin Tefsiri:

(Doğrusu, Allah katında ayların adedi) Müslümanların ibadetlerinde itibar ettikleri ve muamelelerinde şer’i hükümlerden birçoğunun kendisi üzere devir ve icra ettiği Kameri ayların, yani evveli Muharrem ve sonu Zilhicce olan Hilâlî ayların adedinin tamamı gökleri ve yerleri yarattığı günkü hak yazısında, kesin hükmünde on iki aydır. Bu husus, Hazreti Allah’ın alemi yarattığı zamandan beri Allah kitabında –levhi Mahfuzda- ve Allah’ın ilminde sabittir. (1) Bunlardan dördü haram olanlardır. Yani bu on iki aydan dört tanesi haram aylardır. Şöyle ki; o aylarda isyanın azabı daha şiddetli, ibadet ve itâatin sevabı da daha çoktur. Bunlar; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarıdır. Üçü arka arkaya (Zilkade, Zilhicce, Muharrem) birisi de tek (Receb) dir.

Ebu Bükre’nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte bildirildiğine göre Rasülüllah Efendimiz Veda Haccı’ndaki hutbesinde şöyle buyurmuştur:
-“Dikkat edin, zaman, Allah (C.C.) nün gökleri ve yeri yarattığı günden bu yana aynı şekilde devam ediyor. Hakikatte, sene on iki aydır. Bu aylardan dördü, haram aylardır. Bunlardan üçü, birbirlerini takip eder. Yalnız biri tekdir. Birbirlerini takip edenler: Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir. Cemaziyelâhir ile Şaban arasında bulunan Receb-i Mudar ayı ise tekdir.” (Mesâbih)

Bu sözlerin manası şudur: Aylar helâl ve haramlıkta aslına döndü. Cahiliyye devrinde ihdas edilen Nesî ile gerçek yerinden kaydırılan, değiştirilen Zilhicce ayına hac avdet etti.

Nesî: Bir ayın haramlığını bir başka aya tehir etmek demektir ki Hazreti Allah bu hususta şöyle buyurmuştur:

Ayet Meali:
Haram olan bir ayı geciktirmek, ancak küfürde bir fazlalıktır ki, onunla kâfirler dalâlete düşürülürler. Allah’ın haram ettiği belirli ayların sayıları tamam olsun diye, onun yerini bir sene helâl, bir sene haram sayarlar. Böylece Allah’ın haram ettiği şeyi, onlar helâl yaparlar. Onlara, kötü amelleri yaldızlanıp güzel gösterildi. Allah; kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.(Tevbe37)

Bu ayların haram kılınışı doğru dinin hesap ve hükmüdür. Yani ayların adedinin Allah katında fazlasız ve noksansız on iki olması veya dördünün haram aylar olması İbrahim ve İsmail Aleyhimesselâm’ın dini, dini müstakimdir.

Araplar bunu İbrahim ve İsmail Aleyhimesselâm’dan miras olarak almış ve sahip çıkmışlardır. Haram aylara cidden çok hürmet ve tazim gösterirler, o aylarda cidâl ve kıtâli hoş görmezlerdi. Hatta bir adam o aylarda babasının veya kardeşinin katilini görse ona saldırmaz, ilişmezdi. Nesî yoluyla değiştirinceye kadar Recebe “Esamm” sağır ay diye isim vermişlerdi. (2)

Onun için bilhassa bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Bu aylarda, hususiyle haram aylarda isyan etmek, itaatleri terk etmek, haram işlemekle bu ayların hürmetini bozmak suretiyle nefislerinize zulmetmeyin.

Cumhûrun görüşü bu aylarda kıtâlin haramlığının nesh edildiği yönündedir. Zulüm ve isyanları irtikap ise diğer aydakinden daha büyük bir hata ve suçtur.

İbn-i Abbas’dan:
Receb ayında işlenen günahların cezaları artırıldığı gibi ibadet ve itaatlerin mükâfatı da artırılır. (3)

BAZI ZAMANLARIN DİĞERLERİNE ÜSTÜNLÜĞÜ

Cuma günü, Ramazan ayı, Arefe günü, Kadir Gecesi ve bayram geceleri de böyledir, sevaplar kat kat olur. Bu zamanlara mahsus işler ve ibadetler ile, bunların diğer zamanlara nispetle değerini artırmış ve Ümmeti Muhammed’e rahmet olmak üzere bunlarda yapılan ibadetlerin sevabını da daha fazla olarak tayin buyurmuştur. Bu nimete şükretmeyen, aksine bu ayların hürmetine aldırmayıp günaha devam eden kimse daha şiddetli azaba müstahak olur.

Onun içindir ki, Mekke’de bulunanlar nefislerini muhafaza etmeye muktedir olamayıp günah işledikleri takdirde cezanın katlanacağı düşüncesi ile Ebu Hanife Rahimehüllah dışarıdan gelip Mekke’ye yerleşmeyi mekruh görmüştür.
Ebu Yusuf ve Muhammed bu görüşte değildir.
İhtiyatla amel edenler İmam-ı Azam’ın görüşüne itibar etmişlerdir. (Ğaliyet-ül Mevâiz)

Receb ayı haram aylardandır, hatta onların en üstünüdür. Zira Hazreti Muhammed’in (yaratıldığı) tertemiz nutfesi Recebin ilk Cuma gecesi Hazreti Abdullah’ın sulbünden Vehb’in kızı Hazreti Âmine’nin sadefine1 intikal etmiştir. Bu gece, Allah katında kadri çok büyük olan bir gecedir. Bu geceye Regaib gecesi denilir. Bol ihsanlar ve yüce hibeler gecesi demektir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Üye girişi


Fetvalar.COM

Guncel

Günün Sözü

"Günün Sözü."

- fetvalar.com

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..