Receb-i Şerif Ayının Fazileti

Recebi şerifin fazileti ve üstünlüğü ,recep ayının önemi nedir?Recebi şerifde ibadetin ve kulluğun önemi

Recebi Şerif Ayı Eşhuru Hurum (haram aylar)dan olup şehrullah yani allahın ayıdır.Bu ay içerisinde Regaip ve Miraç kandili olmak üzere iki mübarek gece buılunmaktadır.Şehrullah olan bu aya oruç zikir ve nafile namazlar ile hürmet ve tazımde bulunmak faziletli ibadetlerdendir.Ayrıca bu ay haram aylardan olduğu için ziyede hürmet ve tazım gerektirir.Zira bu ayda yapılan ibadet ve taate daha fazla sevap verileceği gibi günah ve haramların cezası da daha şiddetli olacaktır.


Kabe-i Muazzama’nın hizmetçileri Receb’in her günü Kabe’nin kapısını açarlar. Sair aylarda ise sadece Pazartesi ve perşembe günleri açarlar. Receb ayında derler ki:

-“Bu ay Allah’ın ayı, bu Beyt (Kabe) Allah’ın beyti ve bu kullar da Allah’ın kullarıdır.Yine bu ayın faziletlerindendir ki, Allah’ın bu ayda hiç bir kavme azap ettiği işitilmemiştir.

Onun içindir ki bu aya (Esamm) sağır ay denilmiştir.
Denildi ki:

Bu aya (Esamm) sağır ay adı verilmesinin sebebi: Kiramen Katibin melekleri diğer aylarda hem hasenatı (iyilikleri), hem de seyyiâtı (kötülükleri) yazarlar. Receb ayında ise sadece hasenatı yazarlar. Şer işmezler ki yazsınlar...


Enes bin Malik’in naklettiği bir Hadis-i Şerif ise şöyledir:

-Kim Receb ayında bir defa ihlas suresini okursa Hazreti Allah onun elli senelik günahını af eder.

Ayrıca bu aya hürmet ve tazım eden kimseler kabrinde yalnız kalmazlar.

Beyt-i Makdis’de ibadetine düşkün bir kadın vardı. Receb ayı geldiği zaman bu aya tazim kastı ile her gün 11 defa İhlası Şerifi okurdu. Kıymetli ve pahalı elbiselerini çıkarır, eski ve değersiz elbiseler giyerdi. Yine bir Receb ayında hastalandı. Eski elbiseleri ile defnedilmesini vasiyet etti. Oğlu, insanlara gösteriş için değerli kumaşlar ile kefenledi. Rüyada oğluna dedi ki:

-“Oğlum! Niye vasiyetimi tutmadın.” Kabrini kazdı, fakat mezarında bulamadı. Hayret ve üzüntü ile ağlamaya başladı. O esnada şöyle bir ses duydu:

-“Bilmez misin ki, bizim ayımız Receb’e tazim eden kabrinde yalnız başına bırakılmaz.” (Zübdet-ül Vaiz”in’den)


Ebu Bekir el-Verrâk’dan rivayet edilen Hadis-i Şerif şöyledir: -“Receb ayının ilk Cuma gecesinde gecenin üçte biri geçtiği zaman

Semavat ve Arzda hiç bir melek kalmaksızın Kabe-i Muazzama’da toplanırlar. Hazreti Allah onlar (ın haline) bakar ve buyurur ki:

-“Ey Meleklerim, dilediğinizi isteyin.” Melekler derler ki:

Ya Rabbi, bizim isteğimiz, Receb ayında oruç tutanları af etmendir.” Allah’ü Teâlâ’da;

-“Onları af ettim,” buyurur.

Ebu Said-i Hudrî’nin rivayet ettiği Hadis-i Şerif ise şöyledir:

Receb Allah’ın, Şaban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.

(Ramuz- 1/289-2)Rasülü Ekrem Aleyhisselâm Şaban ayının hilâlini gördüğü zaman şöyle (dua) ederlerdi:

-“Allah’ım, Receb ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a eriştir. (Ramuz- 2/532-10)

Recep ayıonın şefaatı:
Receb ayı, geçtikten (bittikten) sonra (6) semaya yükselir. Hazreti Allah şöyle buyurur:

-“Ey Ay’ım (Receb)! İnsanlar seni seviyor ve sana tazim ve hürmet ediyorlar mı?”

Receb ayı sükut eder. Cenabı Hak ikinci, üçüncü defa sorar. Bunun üzerine şöyle der:

-“İlâhi, sen ayıpları örtensin. Mahlukâta başkalarının ayıplarını örtmelerini emrettin. Rasülün de bana “Esamm” (sağır ay) adını verdi. Ben de itaatlerini işittim, isyanlarını işitmedim.”

Bunun üzerine Hazreti Allah şöyle buyurur:

-“Sen ayıplı, sağır bir aysın. Kullarım da (günahları ile) ayıplı. Seni kabul ettiğim gibi onları da ayıplı olarak kabul ettim. Sende yapacakları bin nedamet ile onları af ederim. Sende yapacakları isyanlar da yazılır.”

Mukatil Radıyallâhü Anh’dan:

Kaf dağının arkasında bir yer vardır. Toprağı gümüş gibi beyaz, genişliği dünyanın yedi katıdır. Orası meleklerle doludur. İğne atsan (yere değil) meleklerin üzerine düşer. Her birinin elinde, üzerinde:

“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasülüllah” yazan bir bayrak vardır. Receb ayının her Cuma gecesi Kaf’ın etrafında toplanırlar. Ümmeti Muhammed’in selâmeti için dua eder ve şöyle derler:

-“Ya Rabbi Ümmeti Muhammed’e merhamet et, azap etme.”

Bu şekilde sabaha kadar istiğfar ederler. Bunu üzerine Allah’ü Teâlâ:

-“İzzetim ve Celâlim hakkı için onları affettim.” buyurur.

Ayrıca Recep ayı içerisinde Peygamber (s.a.v.)Efendimize Bolca salevatı şerife okumaya gayret etmelidir.Zira Peygamber (s.a.v.)Efendimiz :

Hadis-i Şerif: Mirac gecesi bir nehir gördüm; suyu baldan tatlı, kardan soğuk, miskten güzeldi. Cebrail’e “Bu nehir kimin içindir?” dedim. “Receb ayında uzun salavat-ı şerife getirenler içindir.” Cevabını verdi.

Recebi şerif ayını nasıl değerlendiririz?

Said-i Hudri Radıyallâhü Anh’ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Nebi Aleyhisselâm şöyle buyurdular.

“Receb Allah’ın, Şaban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” Ramuz (1-289)

Rasülü Ekrem Aleyhisselâm Şaban ayının hilâlini gördüğü zaman şöyle (dua) ederlerdi:

-“Allah’ım, Receb ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a eriştir. (Ramuz- 2/532-10)


Receb ayında Allah’ın ismini çok zikretmelidir. Zira Allah’ın ayında lâyık olan Allah ismini zikretmektir.Onun içindir ki; “Receb, günahlardan istiğfar, Şaban, kalbi ayıplardan ıslah, Ramazan da kalbi nurlandırmak içindir” denildi.Öyle ise Melik-i Gaffâr olan Allah’ın ayında, hususiyle seher vaktinde çokça istiğfar okumalı, özellikle de Seyyid-ül istiğfara devam etmelidir.Seyyidül İstiğfar şudur:

“Allâh’ümme ente-l melikü-l hayy-üllezî lâ ilâhe illâ ente, ente rabbî halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî zünûbî fe inneke lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente.”Müslim Şeddad bin Evs’den rivayet etti.

Rasülüllah Efendimiz bu istiğfarı okuduktan sonra şöyle buyurdular:

-“Kim bunu inanarak ve itikat ederek gündüz okursa ve o gün akşamdan önce ölürse o Cennet ehlinden olur. Kim de inanarak gece okursa ve sabaha girmeden önce ölürse o da Cennet ehlinden olur.”

Aylar ve seneler geçiyor, biz ise bundan gafiliz. Aldatıcı şeytanın teşviki ve aldanma yeri olan, fani olan dünyayı bize süslü göstermesiyle tevbe ve istiğfarı geciktiriyoruz.İşte bu ay boşa geçirdiğimizin vakitklerimizin ve geciktirdiğimiz tevbelerimizin telafisi olmalıdır.Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..