Recep Ayında Okunacak Dualar

Recebi şerif ayındas hangi dualar okunur?Recep ayında okunacak dualar?recep ayının başında okunacak dua recep başlangıcı okunacak dualar.

Rasülü Ekrem Aleyhisselâm Şaban ayının hilâlini gördüğü zaman şöyle (dua) ederlerdi:

"Allahümme Barik lena Recebe ve Şa'ban ve belliğna Ramazan"
Manası:
-“Allah’ım, Receb ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan Ayına eriştir. (Ramuz- 2/532-10)

Said-i Hudri Radıyallâhü Anh’ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Nebi Aleyhisselâm şöyle buyurdular.

“Receb Allah’ın, Şaban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” Ramuz (1-289)Receb ayında Allah’ın ismini çok zikretmelidir. Zira Allah’ın ayında lâyık olan Allah ismini zikretmektir.Onun içindir ki; “Receb, günahlardan istiğfar, Şaban, kalbi ayıplardan ıslah, Ramazan da kalbi nurlandırmak içindir” denildi.Öyle ise Melik-i Gaffâr olan Allah’ın ayında, hususiyle seher vaktinde çokça istiğfar okumalı, özellikle de Seyyid-ül istiğfara devam etmelidir.Seyyidül İstiğfar şudur:

“Allâh’ümme ente-l melikü-l hayy-üllezî lâ ilâhe illâ ente, ente rabbî halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî zünûbî fe inneke lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente.”Müslim Şeddad bin Evs’den rivayet etti.

Rasülüllah Efendimiz bu istiğfarı okuduktan sonra şöyle buyurdular:

-“Kim bunu inanarak ve itikat ederek gündüz okursa ve o gün akşamdan önce ölürse o Cennet ehlinden olur. Kim de inanarak gece okursa ve sabaha girmeden önce ölürse o da Cennet ehlinden olur.”


DUAAllah’ım! Bize, yüce Peygamberine tabi olma şerefini ihsan et. Onun kavîm olan dinine ve sünnetine yapışmaya muvaffak eyle. Büyük korkudan emin olarak nun zümresinde haşret.Allah’ım! Kalplerimizi emellerin uykusundan uyandır. Ecellerin ve (ebedi) yolculuğun yakınlığını hatırlat. En şerefli haslet ve en sağlam iş üzere sabah akşam bize sabır ver.Allah’ım! Lutfunla hastalarımıza şifâ ver. Fadlınla ölülerimize merhamet eyle. Hatalarımızı setreyle, günahlarımızı affeyle.Rabbimiz! Bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma; katından bize bir rahmet ihsan et. Şüphesiz ki sen, çok çok bağışlayansın. (Âli İmran-8)Güzel tedbiri ile hastaların kalplerini iyi eden ve kendisine itaati akıl sahiplerine farz kıldığın Efendimiz (Aleyhisselâm) hürmetine...Emiril müminine itaati emrettiğin gibi, aziz ül ahkem olan nusretin ile ona yardım et. Hak ve alâmet kelimesini yüceltme yolunda askerlerine yardım et. Nûn vel Kalem hürmetine. Amin...

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..