İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR?

İstihare namazının kılınışı,İstihare namazı nasıl kılınır?İstihare namazında ne okunur?İstire duası nasıl okunur?İstihare namazından sonra nasıl dua edilir?


Cabir bin Abdullah Radıyallâhü Anh’dan:

Rasülüllâh Efendimiz bütün işlerimizde istihare yapmayı Kur’an-ı Kerim’den bir sure öğretir gibi bize öğretir ve şöyle buyururdu:

-Sizden birisi bir iş yapmak istediği zaman farzın gayri iki rekat namaz kılsın. Sonra şöyle desin:

“Allâhümme innî estehîyruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlike-l azîmi fe inneke takdiru velâ akdiru ve ta’lemü velâ a’lemü ve ente allâmü’l ğuyûb. Allâhümme in künte ta’lemü enne heze’l emra hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî (veya) (ve âcili emrî ve êcilihî) fakdirhü lî ve yessirhü lî sümme bârik lî fîhi. Ve in künte ta’lemü enne heze’l-emra şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî (veya şöyle der; ve âcili emri ve êcilihî) fa’srifhü annî va’srifnî anhü va’kdir lî el hayra haysü kâne sümme razzınî bîhî.”

Sonra ihtiyacını söyler.”Bazıları dedi ki:

Duayı okuduktan sonra abdestli olarak ve kıbleye dönerek yatar. Eğer rüyada beyaz veya yeşil görürse bu iş onun için hayırlı (olduğunun alameti)dir. Eğer siyah veya kırmızı görürse bu da şer (olduğunun alameti) dir. Kaçınmak lâzımdır.

(Ğaliyet-ül Mevaiz-İbn-i Abidin)Halebi’de şöyledir: Gönlüne zahir olanı işler. Bunu yedi defa tekrar etmek lâzımdır.Rasülüllah Efendimiz Hazreti Enes’e:

-“Ya Enes, bir iş yapmak istediğin zaman o hususta rabbine yedi defa istihare et. Sonra kalbime gelene bak.” buyurmuştur.

Eğer özür sebebi ile namaz kılamıyorsa dua ile istihare eder.Bazı hikmet ehlinden:

İstihare eden hayırdan men edilmez. İstişare eden doğrudan men edilmez. Şükür eden de ziyadeden men edilmez.Davud Aleyhisselâm Cenab-ı Hakka:

-“Hangi kul senin gazabına daha çok layıktır Ya Rabbi?” diye sordu. Hazreti Allah şöyle buyurdu:

-“Bana istihare edip hayıra kendisine irşat ettiğim halde ona razı olmayandır.”Ayet Meali: Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim; ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım.Size din olarak İslam’a razı oldum. (Mâide-3)

Bu ayeti kerime, Peygamber Efendimiz arefe günü Arafat’ta İbrahim Aleyhisselâm’ın vakfe yaptığı yerde vakfede iken, devesinin üzerinde olduğu halde kendisine nazil oldu.

Şirk zayıflamış, cahiliyye menzilleri tek tek yıkılmıştı. Kabe artık çırılçıplak tavaf edilmiyordu.

Ayeti kerimenin hürmeti ve manevi ağırlığına tahammül edemeyen devesi çöktü. Efendimiz Aleyhisselâm bu ayetin nazil olduğunu haber verdi ve Sahâbe-i kiram sevinip güldüler. Ancak Hazreti Ebu Bekir gülmüyordu. O, Kuran’ın esrarını bildiği için ağlıyordu.

Bu hadiseden sonra Peygamberimiz 81 gün yaşadı. Rebiulevvel ayının ikinci günü 63 yaşında iken bu alemden ayrıldı. O zaman mübarek yanağında (sakalında) 17 tane beyaz kıl vardı.Ayetin manası şu idi: “Şu arefe günü dinimizin şeriatlarını, helal ve haramını (açıklamakla) ve size yardım etmek suretiyle dininizi diğer dinlere galip kılmakla ve akait ve hüküm kaidelerini delillendirerek tamamladım. Sizin üzerinize dünya ve ahiret yönünden nimet, ikram ve ihsanımı hidayet ve tevfik ve şeriatı ikmal suretiyle tamamladım.”

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..