Kadınlar da İhtilam (Rüyalanma) olur mu?

Kadınlarda erkekler gibi rüya yoluyla ihtilam olurmu?Kadınlarda rüyalanma.Kadınlarda gece ihtilam olurmu?Kadınlar ihtilam olursa gusül almaları gerekir mi?

Kadınlarda erkeklerde olduğu gibi rüyasında ihtilam olabilir. Kadında Meni dışarıya çıkarsa gusül alması vacip olur. Erkek için bu hal nasıl doğal ise,kadın içinde durum aynıdır.. Ancak bu hal kadınlarda daha az görülür.

İmam Muhammed`e göre kadın ihtilam olur. Fakat meninin dışarıya çıktığını görmezse ihtiyaten yıkanması daha iyidir. Çünkü kadından çıkan meninin geri dönmesi muhtemeldir.Ancak meni çıkarsa gusül etmesi şarttır.

Aişe (r.a.)dan rivayet olunmuştur: Ensardan ümmü Süleym -ki Enes bin Malik'in annesidir- şöyle demişti:


- "Ey Allah'ın Resülü, şüphe yok ki (Aziz ve Celil) olan Allah, hakkı açıklamaktan haya etmez. Kadın rüyada erkeğin gördüğü şeyi (ihtilam olmayı) gördüğü zaman boy abdesti alacak mı? Ne görüştesiniz (bana ha­ber veriniz)". Aişe (r.a.) demiştir ki: Resülüllah (s.a.v.) bu­nun üzerine:


- "Evet, bir yaşlık bulursa gusletsin" buyurdu.


Aişe (r.a.) diyor ki: Ben Ümmü Süleym'e dönerek "Yuh sana. Öyle şey olur mu, kadın bunu görür mü?" dedim. Resülüllah (s.a.v.) bana dönerek:


- “Sağ (el)in tozlansın ey Aişe! Ya (çocuğun ana veya babaya) benzemesi nereden oluyor?" buyurdu.


(Ebu Davud c. ı, s. 6ı).


Rüyada ihtilam olma hali, ekseriyetle erkekte görülür.
Nadiren kadınlar da ihtilam olurlar. Bu durumda yapacakları şey, hadis-i şerife göre hareket etmektir.

Peygamberimiz'e (s.a.v.), “Bir kimse elbisesinde ıslaklık bulsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa gusül alması gerekir mi?” diye soruldu. Peygamberimiz “Evet gerekir” buyurdu. İhtilam olduğunu hatırlayıp da üzerinde yaşlık göremeyen kimseden soruldu. Rasülullah “ona gusül gerekmez” buyurdu. Bu arada bir hanım “bunu kadın görecek olsa, kadına gusül gerekir mi?” diye sorunca Rasülullah “Evet kadına da gusül gerekir” buyurdu. (Ebu Davut,Taharet 95 ; Tirmizi Taharet 82)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..