Peygamber Efendimizden..önce İsa..

Peygamber Efendimizden bir önce geçen
İsa Aleyhisselam olduğu halde,Peygam-
ber Efendimiz neden İbrahim Aleyhissela
mın dini üzerine hareket etti.Risalet Nu-
ru kendisine gelesiye kadar böyle hareket
edişinin sebebi nedir?

Cevap:
Hz. İbrahim,Peygamber Efendimizin dede
si ve tevhid dininin mübelliğidir.Efendimi
ze Peygamberlik vazifesi gelesiye kadar,
bu inanç üzere bulunmuştur.Mekkede Hz.
İbrahimin soyundan gelen Kureyş ve Ha
şimoğulları kabilesinden gelen Peygam
ber efendimizin silsilesine yani babaları
nın babası Hunefa(yani hiç batıl inanca sahip olmamış,puta tapmayan,Allah'ın
bir oloduğuna,eşi ve benzeri olmadığına
inanan ve bu inancı babadan oğula inti
kal ederek gelen )topluluktur.İsa Pey
gamberin Dini ise zaten peygamber efen
dimizin gününe kadar ulaşmadığı gibi
İsa (a.s.)'a iman eden 12 havaridir. on
larda tebliğ için çeşitli memleketlere dağılmış,muvaffak olamamışlar,İsa (as)mın inancı,nasara-hıristiyanlar tarafınd
an tahrif edilmiş,teslis inancı-şirk hakim
olmuştu.Ama,İbrahim (as)mın dini-tevhid
akidesi bozulmadan Rasulullah (as)mın
gününe kadar intikal ettiğinden,esasen
insanlık bu akide üzerinden gönderilecek
bir Peygambere muntazır -beklemekte
idiler.Hatta Yahudiler kendileri Hz.İbrahi
min kavminden olmakla gelecek peygam
berin kendilerinden olacağını iddia etmiş
lerdir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..