İSLAMA GÖRE HAC İBADETİ

İslamın şartlarından beşincisi olan hac nedir?Nasıl yapılır?

İslam dininde Hac ibadeti,islamın temel taşlarından biri olup,asli ihtiyaçlarından ve gidip gelinceye kadar ailesine bırakacağı nafakadan fazla olarak yol maraflarını karşılamaya gücü yeten her erkek ve kadın üzerine ömründe bir defa farzdır.Maddi imkanı eten kimse her sene hacca gitmiş olsa bile bu gidişler nafile olur.İlk gittiği haccı farz olan hac olur.

Kısaca Hac, zilhicce ayında ihrama girerek arefe günü Arafat'ta vakfe yapmak, sonra da Kâbe'yi tavaf etmekten ibarettir.

Şartlarını hâiz olan her müslümana, ömründe bir defa hac yapmak farzdır.

Haccın Farz Olmasının Şartları

Müslüman olmak,
Ergenlik çağına ulaşmış olmak,
Akıllı olmak,
Hür olmak,
Aslî ihtiyaçlarına ve evine dönünceye kadar âile ferdlerine yetecek, yol ve vasıta masraflarını karşılayacak kadar paraya sahip bulunmak.
İslâm memleketi olmayan yerde müslüman olan kişi, haccın farz olduğunu bilmek.

Haccın Edasının Farz Olma Şartları

Vücudun sıhatte olması,
Yol emniyetinin bulunması,
Kadının, kocası veya mahreminin (oğlu, kardeşi, babası gibi, nikâhlanması câiz olmayan bir yakınının) yanında bulunması.
Kocası ölen veya boşanmış olan kadının iddetinin bitmiş olması,
Hapislik gibi bir engelin bulunmaması.

Haccın Sıhhatinin Şartları

İhram (Hac niyeti ile ihrama girmek)
Zaman (Zilhicce ayı)
Mekân (Kâbe ve Arafat)
İslâm. (Yani müslüman olmak)

Müslümanlar, hac mevsiminde dünyanın dört bir tarafından Mekke'ye gelirler. Allahü teâlânın jnsanlar için yeryüzünde mukaddes kıldığı ve Hazret-i Âdem'den biri ziyaret ede geldiği bu mübarek yerdeki Kâ'be'yi, mü' minler tavaf ederken ve haccın diğer menasikini yerine getirirken "Lebbeyk!. Allahümme Lebbeyk!. (Emret, Allah'ım emret!) dua ve niyazları ile Cenabı Hakk'a, O'nun Resulüne ve razı olduğu din olan Islâmiyete tam manâsıyla teslim olmuş mü'min kullarına gönüllerindeki tarif edilemeyen aşkı ve vecdi dile getirirler.

Hac, müslümanlara mahşer yerinin bir misalini dünyada yaşatır. Hac kıyafeti olan ihram, kefene benzer, îhramı giyen, tıpkı ölüp de kefenlenen insan gibi mal, evlât, mevki, rütbe gibi her türlü dünya bağlılıklarından sıyrılıp, İslâm kardeşliğini en sade ve yüksek şekliyle idrak eder. İnsanların birbirine öğündükleri şeylerin hiçbiri kalmaz. İhram içindeki insanların ümidi, yalnız Allahü teâlâ ve O'nun sevdikleridir. Bu hal gönüllere öylesine işler ve dünya ile dünya işlerinin faniliği öyle derin bir şekilde idrak edilir ki, tavafı bitirenler Kâ'benin örtülerine tutunarak Allahü teâlâ karşısındaki acizlik, zayıflık ve zavallılıklarını düşünerek, içli gözyaşları döküp ağlayarak dua ederler ve yalnız O'na sığınırlar.

Zengin olanın ömründe bir kere Kâ'be-i muazzamaya gitmesi farzdır. İkinci ve daha sonra yapılan haclar nafile olur. Hacı olmak için Kâ'be'nin binasına değil, arsasına gidilir. Başka yerlere giden hacı olmaz. Peygamberimiz hicretin onuncu yılında Kusva adındaki devesine binerek hacca gitti.

Haccın farz olduğu Kur'ân-ı kerîmde açıkça bildirilmektedir. Allahü teâlâ, Âli İmran sûresi 97. âyetinde: (Azık ve binek bakımından, gücü yeten her kimsenin o Beyti "Kâ'beyi" hac etmesi, insanlar üzerine Allahü teâlâ'nın hakkıdır, farzdır.) buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz de (İslâm, beş esas üzerine bina edilmiştir.) hadîs-i şerifinde, beş esastan birinin hac olduğunu bildirmiştir. Resûlullah efendimiz (Zengin olup da hac yapmayan, kendisi için hac yapmayı vasiyet etmeyen ve kendisi için hac yapılmayan kimsenin, kıyamet günü hiçbir âmeli kabul edilmez) buyurmuştur ve yine (Allahü teâlâ size haccı farz kıldı. Haccı yerine getirin, emre uyun) buyurdu.

«Ömre», hac zamanı olan beş günden (Arefe ve Kurban Bayramının 4 gününden) başka, senenin her günü ihram ile yapılan, tavaf ve sa'y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. Ömre, ömründe bir kere müekked sünnettir. Farz olan hacca, "Hacc-ı Ekber" veya "Haccetül-İslâm" Ömreye de "Hacc-ı asgar" denir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..