2014 Şaban Ayı İbadetleri ve zikirleri

2014 şaban ayında yapılacak ibadetler.Şaban ayı ibadetleri ve tesbihleri.Şaban ayında yapılacak ibadetler

Şaban Ayı Recep ayı ile Ramazan ayı arasındaki bir ay olup Kur'anı Kerimin levhı mahfuzdan dünya semasına indirildiği ve amellerin hz.Allaha arzolunduğu bir aydır.

Rasülüllah (s.a.v)Efendimiz :" Şaban-ı şerif ayı ,Recebi şerif ve Ramazanı şerif arasında öyle bir aydır ki,İnsanların çoğu bundan gafildir.Sizler bu aya çok oruç tutmakla hürmet ediniz.Ve Bütün Kainatın yaratıcısı olan Yüce Allahı çokça zikredin ki,Selametle Rabbinizin Cennetine giresiniz."


Şaban Ayı oruç ayıdır.Peygamber (s.av.)Efendimiz bu ayda çok oruç tutmuşlardır.Efendimiz (s.a.v.)'in bu ayda tuttuğu kadar başka hiç bir ayda oruç tuttuğunun görülmediği rivayet edilmiştir.Kendisine sebebi sorulunca da

"Bu ay Amellerin hz.Allaha Yükseltildiği arzolunduğu aydır.Bende amellerimin Hz.Alllaha oruçlu iken aredilmesini isterim buyurmuşlardır.

Şaban ayında gücü yetenlerin bol bol oruç tutması çok faziletlidir.

Ayrıca bu ay Rasülüllah (S.A.V.)'e mahsus bir ay olduğundan Recep ayındaki zikirlere devam etmekle birlikte özellikle Peygamber Efendimize bol bol salat-ü selam getirmeli,bilhassa Salat-ı nariye,Fethıye ve Münciye gibi Büyük salevatları okumak ve hatimlerini yapmak çok faydalıdır.Zira büyük salevatlardan birisini bir kere okumak 100 salevat okumaya bedeldir.

Yine bu ayda istiğfar olarak seyyidül istiğfar olarak da bilinen büyük istiğfarı çokça okuyarak tevbe edilmelidir.

Peygamber (s.a.v.)Efendimiz "Kim sabah bu istiğfarı bir kere okurda akşam olmdan önce vefat ederse cennet ehlinden olur.Kim akşam okurda sabah olmadan vefat ederse yine cennet ehlinden olur."buyurmuşlardır.

Yine bu ayda özellikle Kelime-i tevhıd ve ihlası şerif okumaya devam edilmelidir.

ŞABAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR

Şaban ayının ilk gecesi Her rekatte 1 fatiha-i şerife ve 3 Ayetül kürsi okuyarak bir tesbih namazı kılınır.Ve Ümmeti muhammedin selameti için dua edilir.

Şaban ayının 15.gecesi olan Berat kandilinde ise,kılınacak yüz rekat namaz vardır ki, hakkında bir çok hadisi şerf vardır .

Bu namaz yatsı namazından sonra iki rekatte bir selam verilerek kılınır.

.Bu gece 100 rekat hayır namazı kılınır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

• "Her kim bu gece yüz rek'at namaz kılarsa, Allâhü Teâlâ ona yüz melek gönderir. Bunlardan otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu cehennem azâbından emniyette olduğunu söyler, otuzu da dünyâ âfetlerini ondan geri çevirir. On melek de o kimseyi şeytanın tuzaklarından muhâfaza eder."

Bu gecede evvela bir Tesbîh Namazı kılınır.daha sonra 100 rekatlık "Hayır namazı" kılınır.

100 rek'atlik bu namazı kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir:

"Yâ Rabbi, niyet ettim senin rızâ-yı şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünyâ ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip, süedâ defterine kaydeyle."

Allâhu Ekber.

Her rek'atte Fâtiha'dan sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur. İki rek'atte bir selâm verilerek 100 rek'ate tamamlanır. Namazdan sonra;

Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullah Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesâbıyla değeri de 14 olduğu için, aşağıdaki 11 şey 14'er adet okunur.

1. İstiğfâr: 14 kere,

2. Salevât-ı şerîfe: 14 kere,

3. Fâtiha-i şerîfe (Besmeleyle): 14 kere,

4. Ayetü'l-Kürsî (Besmeleyle): 14 kere,

5. Tevbe Sûresi'nin son 2 âyeti olan "Lekad câeküm..."

(Besmeleyle): 14 kere,

6. 14 kere "Yâsin, Yâsin..." dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf. (Yâsîn-i Şerîfte 7 zâhirî, 7 bâtınî "mübîn" vardır, böylece o da 14 olur.)

7. İhlâs-ı şerîf (Besmeleyle): 14 kere,

8. Felak Sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

9. Nâs Sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

10. "Sübhânellâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm": 14 kere,

11. Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak daha fazîletlidir): 14 kere okunur ve duâ edilir.

ŞABANIN 27.GECE NAMAZI

Yine Şaban ayının son gecelerinden 27. gecesi bu ayın şefaatına ve rasülüllah Efendimizin şefaatı kübrası için kılınacak şükür namazı vardır.

Bu Namazda Fatiha'dan sonra istenilen veya bilinen herhangi bir zammı sure okunabilir.ve iki rekat olarak kılınır.

Bu namaza şöyle niyet edilir:"Ya Rabbi beni Rasülü zişan Efendimizin (s.a.v.)ayının sonuna yaklaştırdın.Rasülüllah (s.a.v)Efendimiz'i ve Mübarek ayını bana hem şef'i (şefaatcı)hem de şahid eyle Allahü Ekber"

Namazdan sonra :

-70 istiğfarı şerif ;Esteğfirullehel azıım ve etübü ileyk

-100 defa da şu salevatı şerife okunur:

"Allahümme salli Ala Muhammedin fil-ervah.Ve salli ala cesedi Muhammedin fil-ecsad.Ve salli ala kabri Muhammedin fil-kubur.

okunacaklar bittikten sonra "Ya Rabbi senin huzur-i sırrı ehadiyyetine iltica ediyorum" denilerek dua edilir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..