Teravih Namazının gecelere Göre sevap ve fazileti

Teravih namazının her gece kılınışına farklı bir sevabı olduğu duydum.acaba bu konuyla ilgili bizi bilgilendirebilirmisiniz.

Evet Teravih namazının her gece ayrı bir sevap ve mükafatı vardır.Peygamber (s.a.v.)Efendimiz "Ramazan ayı gecelerinde teravihi sünnet kıldım"buyurmuşlardır.

Ve Ramazan ayının gecelerinde cemaatle namaz kılarsa (teravih)Bu namazın her rekatında o kimseye altından nehirler ve ırmaklar akan birir şehir ihsan edilir"buyrulmuştur.

Ancak bununla birlikte her gece kılınan namaza ayrı ayrıda sevap bahşedilmiştir.İmamı Gazali ey oğul isimli kitabında şöyle anlatmıştır:

Kim Teravih namazını ramazan ayının

1. Gecesi Kılarsa Hak Teala o kimsenin cemi günahlarını bağışlar.
2. Gecesi Kılsa Hak Teala o kimsenin anne babasının günahlarını bağışlar.
3. Gecesi Kılsa Melekler o kimseye "ey kişi sana mijdeler olsun hak teala senin amelini kabul edip umduğun devlete nail edip günahlarını af ve mağfiret etti" derler.
4. Gecesi Kılsa tevrat zebur incil ve kuranı hatmetmişçe hak teala hazretleri ol kula sevap ihsan eder.
5. Gecesi Kılsa Mescid-i haram'da ve mescii aksa'da mekke-i mükerremede ve medine-i münevverede namaz kılmışça Hak Teala hazretleri sevap ihsan ider.
6. Gecesi Kılsa Beytil ma'muru tavaf etmişçe sevap ihsan eder.
7. Gecesi Kılsa Firavn gazasında musa A.S. İle beraber olmuş gibi ecir verilir.
8. Gecesi Kılsa Bedir gazasında Rasulullh S.A.V. Hazretleriyle beraber olmuş gibi ecir verilir.
9. Gecesi Kılsa Hz. Davud ile ibadet etmiş gibi ecir verilir.
10. Gecesi Kılsa Dünya ve ahiret selametliği ihsan ider.
11. Gecesi Kılsa Kabul olunmuş umre sevabı verilir.
12. Gecesi Kılsa Ol kimse sıratı yıldırım gibi geçe.
13. Gecesi Kılsa Beytül mukaddesi imaret etmiş gibi sevap verilir.
14. Gecesi Kılsa Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmişçe hak teala hazretleri sevap ihsan eder.
15. Gecesi Kılsa Hak Teala hazretleri ol kimsenin hacetin ve duasını kabul eder ve ahirette ali deracat ihsan eder.
16. Gecesi Kılsa Dünyadan ahirete giderken ve kıyamet gününde kabrinden kalkarken la ilahe illallah muhammed ür-rasülullah diyerek kalka.
17. Gecesi Kılsa Ol kimse dünyadan gitmez ta cennetteki makamını görmeyince.
18. Gecesi Kılsa Şehitlere gazilere verdiği ecir gibi Hak Teala hazretleri ona ecir ihsan eder.
19. Gecesi Kılsa Hak Teala hazretleri dünyada ve ahirette yardımcı olur.
20. Gecesi Kılsa Ol kimse dünyadan gitmez peygamberimiz muhammed A.S 'ı düşünde görmedikçe ve ölürken halet-i nezia' de susamaz ve kabrinden kalkınca dahi susamayıp arşı alanın gölgesinde ola.
21. Gecesi Kılsa Yerde ve gökte ne kadar melek var ise cümlesi ol kul için istiğfar ederler ve dünyadan gitmez allah teala hazretleri ol kuldan razi olmayınca.
22. Gecesi Kılsa Ümmeti muhammedin yetimlerini dul hatunlarını doyurmuşça sevap verilir.
23. Gecesi Kılsa Ümmeti muhammedden esir olmuşlarını alıp azap etmişçe sevap verilir.
24. Gecesi Kılsa Beratı sağ eline verile.
25. Gecesi Kılsa Ol kimse ölürken melekütul mevt ona güzel surette gele ve cennet taamlarını müjdeleyerek ruhunu kabz eder.
26. Gecesi Kılsa Hak tela hazretlerinin emriyle melekler ol kimseyi ölürken şeytanın şerrinden muhafaza ederler.
27. Gecesi Kılsa Hak celle ve ala hazretleri emr eder cehennem kapıları ol kul için kapanır.
28. Gecesi Kılsa Hak teala hazretleri cennetin rıdvanına emreder cennet kapılarını aç, ol kulum hangi kapıdan dilerse girsin.
29. Gecesi Kılsa Hazreti eEyyüp a.s.'ın dert belasına sabr eyledi mukabelesine verilen misillü ecir ol kula verilir ve cemi günahı afv olunur.
30. Gecesi Kılsa Hak Teala hazretlerinin emriyle arşı alanın altından bir münadi nida eder ki her gece teravihi kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır korktukları cehennemden kurtulup umdukları devlete cennet ve cemale nail oldular…
ve hak teala hazetleri azamet ve şanıyla buyurur ki;'izzet ve cemalim hakkı için bu kuluma affım ile muamele eyledim.Cehennem ateşini onun vücuduna haram kıldım.' Sonra Allah emreder de o kulun cehennem azabından kurtulduğuna ve sırat köprüsünü kolayca geçmesine dair bir berat yazılır,eline verilir.
Kimki tam bir ihlas ve itikatla ramazanı şerifte 30 gün teravih namazını kılarsa Allahı teala bu sevapları o kuluna ihsan buyurur.Bunda şek ve şüphe olmasın.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..