Hac ve vekil..

Ben bir defa hac farizasını ifa ettim.Şim
di bazı kimseler,önümüzdeki hac mevsi
minde beni bedel olarak göndermek isti
yorlar.Bunlarla para cihetinden ne gibi pa
zarlık etmeli ki benim haccım tam mana
sı ile makbul olsun ve gönderenlere karşı
haklı kalmayayım?

Cevap:
Bedel gideceğiniz kimseyle,yapacağınız
hac vazifesi için,pazarlığa girişmek doğru değildir.Ancak, şahsınızın gidip gelmesi
için,resmi veya hususi masraflara karşılık
olmak üzere bir hesap yapılmalıdır.Kendi paranızı harcar gibi davranıp,aşırı israf yapmadan yemenize ve içmenize sarfeder
siniz ve artarsa vekil gönderene iade ed
ersiniz.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..