Zilhicce ayının ilk 10 gününün Önemi ve fazileti

Zilhiccenin ilk 10 gününün fazileti.Zilhicce ayında ne olmuştur?Zilhicce ayının önemi.Zilhicce ayının gecelerinin fazileti

Zilhicce ayı eşhuru hurum (haram aylar)dan olup içerisinde kurban ve hac farizasının yerine getirildiği,bir senelik amel defterlerinin dürüldüğü ,milyonlarca hacının arafata çıkıp hacı oldukları mübarek bir aydır.

Zilhicce ayının özellikle ilk 10 günü ve gecesi çok kıymetlidir.Allahü teala kuranı keriminde bu on geceye kasem etmişlerdir.

Zilhiccenin ilk on gecesi "leyâlî-i aşere" yâni 10 mübârek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması için istiğfâr, salevât-ı şerîfe, diğer duâlar ve tesbîh namazına devamda hayır vardır.

Hacca gidemeyen mü'minlerin bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazîlettir. O bakımdan Kurban bayramından evvel dokuz gün oruç tutmalı, 10. günü kurban kesilinceye kadar bir şey yemeyip kurban etinden yemelidir. Bu mendubdur. Hiç olmazsa 8'inci gün ile beraber 9'uncu günü (Arefe günü) oruçlu olmak lâzımdır.

Arefe günü sabah namazından bayramın 4'üncü günü ikindi namazına kadar, bütün farznamazların arkasından Teşrîk tekbîri (Allâhü Ekber Allâhü Ekber, Lâ ilâhe ilallâhü vallâhü ekber, Allâhü Ekber ve lillâhil-hamd) okumak kadın-erkek her mükellef Müslümana vâciptir.

Zilhicce ayının birinden onuna (yâni Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra: 10 salevât-ı şerîfe:

"Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

10 istiğfâr:

"Estağfirullâhe 'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve 'l-Hayye 'l- Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l- hidâyete lenâ innehû hüve 't-Tevvâbü 'r-Rahîm."

10 tevhid:

"Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l- hamdü yuhyî ve yümît ve hüve Hayyün lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Hadisi Şerif'te:" Allahü Teala'ya -içinde kendisine ibadet olunan- en sevimli günler Zilhicce'nin ilk 10 günüdür.Her bir günün orucu bir senelik oruca,her gecesinin ihyası da Kadir Gecesinin (ibadetle)ihya etmeye denktir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..