Eyyüb Peygamber..

Hz.Eyyüb'ün müptela olduğu hastalığın
çok şiddetli olduğu ifade edilip hatta
kurtlandığı ve düşen kurtları yerden alıp
tekrar yaralarına koyduğu söyleniyor.Bu konuda ne dersiniz?

Cevap
Eyyüp aleyhisselam hastalanmıştır.Fakat bu hastalık hiç bir zaman halkın ondan
nefretini mucip olacak dereceye ulaşma
mıştır. Onu, bulunduğu şehirden halkın çıkmaya zorlaması,nefreti gerektiren bir halin bulunmasından değil,küfür ehlinin
düşmanlıklarından doğmuştur.Onun bildi
ğimiz manada kurtlanması da ifrata kaç
an bir beyandır.Ancak, her hastalığı mey
dana getiren bir kurt'cuk tur.Hazreti Eyyü
bün mikrobik bir hastalık ile hastalandığı nı,Cenab-ı Hakka kamil bir manada sabır göstrdiğini ve şafi-i hakiki'nin ona tekrar sıhhat ihsan ettiğini söylemek daha doğ ru bir ifade olur.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..