Alış veriş..

On bin liraya veresiye alınan bir malı,ger
isin geriye zararına ve mal sahibine peş
in olarak iade etmek doğru olurmu?

Cevap:
Bu şekilde bir alış veriş yolu,karz-ı hasen
müessesesini ortadan kldırır.Bir müslüm
an din kardeşine yardımcı olduğu müddet
ce Allah da onun yardımcısı dır.Kardeşini
in zararına sebep olacak davranışlardan
mürüvvet ve merhamet sahiplerinin sakın
ması gerekir.Ancak bu husus mücerret bir mes'ele olarak ele alınacak olursa,kişi
aldığı malı karı ile veya karsız,yahut serm
ayesinden aşağıya satabilir.Bu,sahibinin isteğine bağlı olup yapılan akid geçerlidir.
Ancak bir zenginin böyle bir muameleyi alışkanlık haline getirmesi mürüvvet anla
yışı ile bağdaşamaz.O şahıs bunu sata-
cak ise ilk sahibine değil, bir başkasına
satmalıdır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..