Osmanlı Şeyhülislamları Kimlerdir?

Osmanlı tarihi boyunca şeyhülislamlık yapan alimler.Osmanlı şeyhülislamları.Osmanlı ilk ve son şeyhülislam kimdir?

Kronolojik sırayla Osmanlı Devleti şeyhülislamları listesi.

Molla Şemsüddin-i Fenari (1424 - 1430)
Molla Fahrettin Acemi (1430 - 1460)
Molla Hüsrev (1460 - 1480)
Molla Gürâni (1480 - 1488)
Molla Abdülkerim (1488 - 1495)
Alaettin Çelebi (1495 - 1496)
Efdalzade Hamidettin (1496 - 1503)
Zenbilli Ali Efendi (1503 - 1526)
Kemalpaşazade Ahmet Şemsettin Efendi (İbn-i Kemal) (1526 - 1534)
Sadullah Sadi Efendi (1534 - 1539)
Çivizade Muhittin Mehmet Efendi (1539 - 1542)
Hamidi Abdülkadir Efendi (1542 - 1543)
Fenerizade Muhittin Efendi (1543 - 1545)
Ebussuud Efendi (1545 - 1574)
Hamit Mahmut Efendi (1574 - 1577)
Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi (1577 - 1580)
Malulzade Mehmet Efendi (1580 - 1582)
Çivizade Hacı Mehmet Efendi (1582 - 1587)
Müeyyetzade Abdülkadir Efendi (1587 - 1589)
Bostanzade Mehmet Efendi (1589 - 1592) (ikinci kez)
Bayramzade Hacı Zekeriya Efendi (1592 - 1593)
Bostanzade Mehmet Efendi (1593 - 1598) (ikinci kez)
Hoca Sadeddin Efendi (1598 - 1599)
Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1599 - 1601) (birinci kez)
Hocasadettinzade Mehmet Çelebi Efendi (1601 - 1603)
Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1603) (ikinci kez)
Ebülmeyamin Mustafa Efendi (1603 - 1604) (birinci kez)
Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1604 - 1606) (üçüncü kez)
Ebülmeyamin Mustafa Efendi (1606) (ikinci kez)
Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1606 - 1608) (dördüncü kez)
Hocasadettinzade Mehmet Çelebi Efendi (1608 - 1615)
Hocasadettinzade Mehmet Esat Efendi (1615 - 1622) (birinci kez)
Zekeriyazade Yahya Efendi (1622 - 1623) (birinci kez)
Hocasadettinzade Mehmet Esat Efendi (1623 - 1625) (ikinci kez)
Zekeriyazade Yahya Efendi (1625 - 1632) (ikinci kez)
Ahizade Hüseyin Efendi (1632 - 1634)
Zekeriyazade Yahya Efendi (1634 - 1644) (üçüncü kez)
Esatpaşazade Ebu Sait Mehmet Efendi (1644 - 1646)
Muid Ahmet Efendi (1646 - 1647)
Hacı Abdürrahim Efendi (1647 - 1649)
Bahai Mehmet Efendi (1649 - 1651)
Karaçelebizade Abdülaziz Efendi (1651)
Esatefendizade Ebu Sait Mehmet Efendi (1651 - 1652) (birinci kez)
Bahai Mehmet Efendi (1652 - 1654)
Esatefendizade Ebu Sait Mehmet Efendi (1654 - 1655) (ikinci kez)
Hüsamzade Abdurrahman Efendi (1655 - 1656)
Memikzade Mustafa Efendi (1656)
Hocazade Mesut Efendi (1656)
Hanefi Mehmet Efendi (1656)
Balizade Mustafa Efendi (1656 - 1657)
Bolevi Mustafa Efendi (1657 - 1659)
Esiri Mehmet Efendi (1659 - 1662)
Sunizade Seyit Mehmet Emin Efendi (1662)
Minkarizade Yahya Efendi (1662 - 1674)
Çatalcalı Ali Efendi (1674 - 1686)
Ankaravi Mehmet Emin Efendi (1686 - 1687)
Debbağzade Mehmet Efendi (1687 - 1688) (birinci kez)
Hacı Feyzullah Efendi (1688)
Debbağzade Mehmet Efendi (1688 - 1690) (ikinci kez)
Ebusaitzade Feyzullah Feyzi Efendi (1690 - 1692)
Çatalcalı Ali Efendi (1692)
Ebusaitzade Feyzullah Feyzi Efendi (1692 - 1694)
Sadık Mehmet Efendi (1694 - 1695)
İmam Mehmet Efendi (1695) (birinci kez)
Hacı Feyzullah Efendi (1695 - 1703)
Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1703)
Yekçeşm Hüseyin Efendi (1703)
İmam Mehmet Efendi (1703 - 1704) (ikinci kez)
Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1704 - 1707)
Sadık Mehmet Efendi (1707 - 1708)
Ebezade Abdullah Efendi (1708 - 1710)
Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1710 - 1712)
Ebezade Abdullah Efendi (1712 - 1713)
Mehmet Ataullah Efendi (1713)
İmam Mahmut Efendi (1713 - 1714)
Mirza Mustafa Efendi (1714 - 1715)
Menteşzade Abdürrahman Efendi (1715 - 1716)
Ebu İshak İsmail Naim Efendi (1716 - 1718)
Yenişehirli Abdullah Efendi (1718 - 1730)
Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi (1730 - 1731)
Paşmakçızade Abdullah Efendi (1731 - 1732)
Damatzade Ebulhayr Ahmet Efendi (1732 - 1733)
Ebuishakzade İshak Efendi (1733 - 1734)
Dürri Mehmet Efendi (1734 - 1736)
Seyit Mustafa Efendi (1736 - 1745)
Pirizade Mehmet Sahip Efendi (1745 - 1746)
Hayatizade Mehmet Emin Efendi (1746)
Seyit Mehmet Zeynelabidin Efendi (1746 - 1748)
Ebuishakzade Mehmet Esat Efendi (1748 - 1749)
Mehmet Sait Efendi (1749 - 1750)
Seyit Murtaza Efendi (1750 - 1755)
Abdullah Vassaf Efendi (1755)
Damatzade Feyzullah Efendi (1755 - 1756)
Dürrizade Mustafa Efendi (1756 - 1757) (birinci kez)
Damatzade Feyzullah Efendi (1757 - 1758)
Mehmet Salih Efendi (1758 - 1759)
Çelebizade İsmail Asım Efendi (1759 - 1760)
Hacı Veliyettin Efendi (1760 - 1761)
Tirevi Ahmet Efendi (1761 - 1762)
Dürrizade Mustafa Efendi (1762 - 1767) (ikinci kez)
Hacı Veliyettin Efendi (1767 - 1768)
Pirizade Osman Sahip Efendi (1768 - 1770)
Mirzazade Seyit Mehmet Sait Efendi (1770 - 1773)
Şerifzade Seyit Mehmet Şerif Efendi (1773 - 1774)
Dürrizade Mustafa Efendi (1774) (üçüncü kez)
İvazpaşazade İbrahim Bey Efendi (1774 - 1775)
Salihzade Mehmet Emin Efendi (1775 - 1776)
Vassafzade Mehmet Esat Efendi (1776 - 1778)
Mehmet Şerif Efendi (1778 - 1782)
Seyit İbrahim Efendi (1782 - 1783)
Dürrizade Seyit Mehmet Ataullah Efendi (1783 - 1785)
İvazpaşazade İbrahim Bey Efendi (1785)
Arapzade Ahmet Ataullah Efendi (1785)
Dürrizade Seyit Mehmet Arif Efendi (1785 - 1786) (birinci kez)
Müftizade Ahmet Efendi (1786 - 1787)
Mekki Mehmet Efendi (1787 - 1788)
Seyit Mehmet Kamil Efendi (1788 - 1789)
Mehmet Şerif Efendi (1789)
Hamitzade Mustafa Efendi (1789 - 1791)
Seyit Yahya Tevfik Efendi (1791)
Mekki Mehmet Efendi (1791 - 1792)
Dürrizade Seyit Mehmet Arif Efendi (1792 - 1798) (ikinci kez)
Mustafa Aşir Efendi (1798 - 1800)
Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi (1800 - 1803) (birinci kez)
Salihzade Ahmet Esat Efendi (1803 - 1806)
Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi (1806 - 1807) (birinci kez)
Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi (1807) (ikinci kez)
Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi (1807 - 1808) (ikinci kez)
Arapzade Mehmet Arif Efendi (1808)
Salihzade Ahmet Esat Efendi (1808)
Dürrizade Seyit Abdullah Efendi (1808 - 1810) (birinci kez)
Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi (1810 - 1812) (üçüncü kez)
Dürrizade Seyit Abdullah Efendi (1812 - 1815) (ikinci kez)
Mehmet Zeynelabidin Efendi (1815 - 1818)
Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1818 - 1819) (üçüncü kez)
Hacı Halil Efendi (1819 - 1821)
Yasincizade Abdülvehhap Efendi (1821 - 1822)
Sıtkızade Ahmet Reşit Efendi (1822 - 1823)
Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1823 - 1825) (ikinci kez)
Kadızade Mehmet Tahir Efendi (1825 - 1828)
Yasincizade Abdülvehhap Efendi (1828 - 1833)
Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1833 - 1846) (üçüncü kez)
Ahmet Arif Hikmet Bey Efendi (1846 - 1854)
Meşrepzade Mehmet Arif Efendi (1854 - 1858)
Seyit Mehmet Sadettin Efendi (1858 - 1863)
Atıfzade Ömer Hüsamettin Efendi (1863 - 1866)
Hacı Mehmet Refik Efendi (1866 - 1868)
Hasan Fehmi Efendi (1868 - 1871)
Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1871 - 1872) (birinci kez)
Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi (1872 - 1874)
Hasan Hayrullah Efendi (1874)
Hasan Fehmi Efendi (1874 - 1876)
Hasan Hayrullah Efendi (1876 - 1877)
Kara Halil Efendi (1877 - 1878)
Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1878) (ikinci kez)
Uryanizade Ahmed Esad Efendi (1878 - 1889)
Bodrumlu Ömer Lütfi Efendi (1889 - 1891)
Mehmed Cemaleddin Efendi (1891 - 1909)
Mehmet Ziyaettin Efendi (1909)
Mehmet Sahip Molla Bey Efendi (1909)
Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi (1910)
Musa Kazım Efendi (1910 - 1911)
Abdurrahman Nesip Efendi (1911 - 1912)
Mehmed Cemaleddin Efendi (1912 - 1913)
Mehmet Esat Efendi (1913 - 1914)
Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1914 - 1916)
Musa Kazım Efendi (1916 - 1918)
Ömer Hulusi Efendi (1918)
Haydarizade İbrahim Efendi (1918 - 1919)
Mustafa Sabri Efendi (1919)
Haydarizade İbrahim Efendi (1919 - 1920)
Dürrizade Abdullah Efendi (1920)
Mustafa Sabri Efendi (1920)
Medeni Mehmet Nuri Efendi (1920 - 1922)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..