Kadınların İlim Tahsili nasıl Olmalıdır?

Dinimize göre kadınlar hangi şartlarda tahsil görebilir?

Kadınların tahsil edeceği bilgiler iki kısma ayrılmaktadır. Şöyle ki:

A) Zaruri olan bilgiler:
Kur'ân-ı Kerimi okuma ve tecvid üzere tilâvet etme gibi bir hocaya ihtiyaç gösteren bilgileri, ev halkından öğrenmek mümkünse onlardan tahsil edecektir Bu mümkün değilse veya bilgi ile birlikte belge (diploma) almak istiyorsa bulunduğu şehirdeki Kur'ân kurslarından birine devam ederek bu eksiğini mutlaka giderecektir. Bu arada iman ve İslâm'ın esaslarını da öğrenmiş olacaktır. Bu alandaki bilgisini genişletmek için şahsi gayretiyle, kitap okumakla malûmatını genişletip derinleştirebiiir. Takıldığı hususlar olursa onları ehil bir kimseden sorup öğrenebilir.
B) İhtiyârî vs ihtisasla ilgili ilimler:
Bu hususta verilecek cevaz ve cevap, mutlak mânâda değil, birtakım şartların oluşmasına bağlıdır. O şartlar mevcut ise kızların tahsili mümkün hâle gelir ve münevver bir kadın sınıfı teşekkül etmiş olur. O şartların neler olduğunu izaha çalışalım:
a) İslâm dininin tesettürle ilgili hükümlerine riâyet etmiş olacak.
Vücudun yabancı erkekler tarafından görülmesi yasak olan uzuvları ile saçlarını kapatmış olacak.
b) Yaptığı seyahatleri bir mahremi ile yapacak:
Aile fertlerinin oturduğu şehirden başka bir yerde tahsil veya ihtisasa devam edecek ise gidiş ve dönüşlerini baba, dede oğlan kardeş gibi yakını bulunan bir erkeğin refakatinde yapacak.
c) Yurt seçimine iyi dikkat edecek:
Tahsil için kaldığı şehirde erkek ve kız talebenin müşterek yurtlarında değil, sadece kız talebelerin barındığı bir yurt veya kira evinde kalacak.
d) Beş vakit namazını ihmâl etmeyecek:
Ders saatlerinin arasında bir zaman arayıp namazını kılacaktır. Namazlarının sünnetlerini edaya vakit bulamasa bile farzları kazaya bırakmayacak,
e) İsabetli bir ihtisas dalını tercih edecek:
Bir ihtisas dalını seçerken, ekseriyetle kadın ve kızlarla ilgili bir hizmet dalını tercih edecek. Nisaiye ve çocuk hastalıkları uzmanlığı ile hemşirelik ve ebelik bu hususta bir örnek olarak gösterilebilir.
f) Zorlukları halletmede ters yönden girişim yapmayacak:
Bu sahadaki zorluklar karşısında, İslâm dininin hükümlerini kendi şartlarına uydurmaya kalkışmayacaktır. Yapılacak iş, "nasıl hareket edersem İslâm'ın hükümlerine uygun hareket etmiş olabilirim?" düşüncesinden hareket etmek olacaktır. (müslümanca yaşama sanatı Mehmed Emre)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..