Hz.Ebu Bekir (R.A.) 'dan Hikmetli Sözler

Hz.ebu bekrinis-sıddıktan hikmetli ve veciz sözler.hz.Ebu bekirden nasihatlar ve öğütler.

Hz.Ebu bekir (r.a.)sahabe-i kiram olup dört büyük halifenin ilkidir.Hem peygamber (s.a.v)Efendimiz zamanında hemde efendimiz den sonra islamın yayılmasına çok büyük katkısı olmuştur. hayatı boyunca müslümanlara şunları öğütlemiştir:

-Hangi günah ceza görme bakımından daha sür’atlidir biliyor musunuz? Zulüm ve sıla-i rahmi yerine getirmeme.
-Allah (c.c) tarafından seni gören ve murakabe eden casuslar vardır!
-Allah teala’ya en fazla itaat eden kişi, isyanına en fazla buğzedendir.
-Allah (c.c) senin dış görünüşünden beridir.
-Ne söyleyeceğini ve ne zaman söyleyeceğini iyi düşün!
-Nefsini ıslah etki, insanlar sana yararlı olsun!
-Kötü komşudan evinizi, kötü arkadaştan ziyaretinizi uzak tutunuz!
-Tebessüm emniyetin anahtarı, ihsanın lambasıdır!
-Haramı terk etmek, helalı talep etmekten hayırlıdır!
-Mahlukatta tefekküre dalmak hikmeti tamamlamaktır!
-Takva cennete sürükler!
-Üç şey vardır ki, kimde bulunursa aleyhine döner: zulüm, ahdi bozma, hile!
-Kalbin meyvesi Salih çocuktur1
-Kötü komşu sırları yayar,gizlilik perdelerini yırtar!
-Salihlerle beraber oturman kemale delildir…
-Şer, bir eve konulup anahtarı içki kılınmıştır!..
-Hak konulan terazinin ağır, batıl konulan terazinin hafif gelmesi tabii bir gerçektir!..
-Olgun kimse affetmeyi borç, ihsan etmeyi farz olarak kabul eder!..
-Dünyayı sevmen, kalbinden ahiret tadını çıkarır!..
-Veciz konuşmanın sınırı fuzuli sözleri terk etmektir…
-Fuzuli emeller, şeytanlar sultanının gafil kişilerin kalplerinden aldığı haraçtır!..
-Taamını azalt, hastalıklardan emin olursun!
-En hayırlı dua, mütteki ve temiz kalpten gelen duadır!
-Kişinin hüsranı, haris olmasındandır!
-Dünya ile ahiret, iki ailesi olan adama benzer. -Adam birini razı ettikçe diğerini kızdırmış olur!..
-Dünya, mü’minlerin pazarı, gece ile gündüz sermayeleri, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennemde zararlarıdır!..
-Ölümü hatırlamak, ameli unutmaktır!..
-Kişinin kelamı, aklının beyanı, faziletinin tercümanıdır!..
-Din kardeşine nefsiyle yardım eden ve duasına iştirak eden kişiden Allah rahmetini esirgemesin!
-Şikayetçi olup ağladığım nice günler oldu ki, zaman gelip ona ağlamışımdır!
-Sultanı ziyaret eden, aslanı ziyaret eden gibidir!
-Kadınların zühdü evde oturmalarıdır!
-İlmin zevali ulemanın ölümünden ehvendir!
-Dünyaya rağbet etmeme füzuli kelamı terk etmektir!
-Sırrın senin kanındır. Onu akıtma!.
-Cömert insanın adeti, her mevsimde ihsan, alçak kişininki her zaman gazap ve hüsrandır!
-Şikayet zayıfların silahıdır!
-İşlerinde Allah’tan korkanla istişare et! Selamet bulursun!
-Gençlik hayatın turfandasıdır. Meyvelerin en lezzetlileri ise turfandalarıdır!..
-İnsanların en şerlisi zalime yardım eden, mazlumu rezil edendir.
-Amellerin en kötüsü, kötülerin amelleridir!
-Yazı sahibi mağrur, ezberleyen mesrurdur.
-Dost, şiddet ve bela anında destektir.
-İnsanın doğruluğu faziletinin en açık delilidir!
-Kendi kalbin, sırlarını muhafaza etmek için başkalarının kalbinden daha geniştir!
-İhsan sahibinin güzel niyeti, mükafatının kefaletidir…
-Cimri insan rızıktan korkar.
-Dünyayı boşamak cennetin mehridir!
-Amelsiz cenneti talep etmek, günahlardan bir günahtır!
-Alim ve öğrenen ecirde ortaktırlar!
-Akıllı kişi yanındaki panzehire güvenerek zehiri içmez!
-Adalet yeryüzünde Allah’ın terazisidir!
-Akrabalar arasındaki düşmanlık ormandaki ateş gibidir!
-Zühdün en son derecesi rahatı terk etmektir!
-Fırsat bulut gibi geçer gider!
-Vaktinde firar zaferdir!
-Kalp sertliği çok yalan ve hasetten meydana gelir!
-Harama düşmek korkusundan dolayı yetmiş helal kapısını bırakırdık!
-Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, fazıl kişilerin güzel kokulu çiçekliğidir!
-Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesinde olur!
-Kurtuluş ancak ihlastadır!
-Cahil senden sakındığı müddetçe, sen ondan emin olmuş olursun.
-Arkadaşlar ateş gibidirler. Azı nimet, çoğu felakettir…
-Günahlara pişmanlık duyman tevbedir!
-Ateş, kış meyvesidir!
-Baba fani hayatın, terbiye veren ise, ebedi hayatın sebebidirler!..
-Ahireti unutan heder olur!
-Mes’ut kişi ile arkadaşlık yapan mes’ut olur!
-Hakka dönüş, batılda isyandan hayırlıdır!..
-Kabre azıksız giren, vapursuz denize girmiş gibidir!
-Dört şeyin tamamlanması dört şey iledir: namazın tamamlanması,iki yanılma secdesiyle; orucun, fıtır sadakası ile; hacc’ın fidye ile; imanında cihad ile…
-Karanlık beş türlüdür. Onun beş türlü çırası vardır: dünyayı (aşırı) sevmek, karanlıktır; takva onun çırasıdır: Günah zulmettir; tevbe onun çırasıdır: günah zulmettir; tevbe onun çırasıdır. Kabir karanlıktır; (La ilahe illallah Muhammedün resulullah) onun çırasıdır.
Şüphesiz, İblis senin önünde durmuş, nefs sağında, heva solunda, dünya arkanda, uzuvların etrafında: Cebbar olan Allah – mekan itibariyle değil – kudretiyle üstünde…
İblis, – Allah ona lanet etsin – seni dinini terk etmeye çağırıyor. Heva seni şehvete davet ediyor. Dünya seni ahiret üzerine kendisini beğendirmeye çağırıyor. Azaların, seni günahlara doğru davet ediyor. Cebbar ise, seni cennete ve mağfirete çağırıyor.
O halde iblisin çağrısına icabet edenin dini gider. Nefsin çağrısına icabet edenin ruhu gider. Heva ve onun çağrısına icabet edenin ahireti gider. Azalarının çağrısına icabet edenin kötülükleri gider ve bilumum hayırlara nail olur…
Aşkı ilahi ile tutuşup yanmış sıddık,
Alemlerin rabbini gönülden anmış sıddık.
Açmış bu can evini sonsuzluk Nebisine,
Nur içmiş yudum yudum, öyle inanmış sıddık!

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..