Hz.Hamza'ın boyu kaç santimdi?

Hz.hamza nasıl birisiydi?Hz.hamza kaç santim boyundaydı?

Hz.Hamza islamtarihi kaynaklarında boylu poslu gücü kuvveti gayet yerde olan bir cengaver olarak tarif edilmiştir.Bu tarife göre boyunun 185 civarında olması muhtemel olsada boyu ile ilgili belli bir bilgi mevcut değildir.
Hz.Hamza'nın Babası Abdülmuttalip, Anası Vehib kızı Hâle Hâtundur. Peygamber efendimizden (asm)
2 yaş büyük, öz amcası ve süt kardeşi idiler. Süveybe Hâtun, her ikisine de “Süt analığı” yapmıştı.
Hazret-i Hamza, Kureyş’in en asil soyundan olması yanında; çok iyi kılıç kullanır, mükemmel ok atardı. Güçlü kuvvetli bir savaşçı idi Müslümanlığı kabul ettikten sonra da aynı kahramanlığı ALLAH, Peygamber ve İslâm dini uğrunda göstermiştir. Bu yüzden Resûlullah efendimiz (sav) kendisine Esedullah, (ALLAH'ın Aslanı) lâkabını vermişlerdi.
Peygamber efendimiz (sav), Mekke ve Medineliler arasında din kardeşliği ilân etmişlerdi. Hazret-i Hamza da, Peygamber efendimizin azatlı evlâtlığı Zeyd (r.a) ile kardeş olmuştu. Kendisini o kadar çok severdi ki, ALLAH yolunda harbe çıkarken, bütün mülkünü Zeyd’e vasiyet ederdi.
Müşriklere karşı harekete geçen, ilk İslâm birliğinin kumandanı Hazret-i Hamza idi.. Sonraki seferler de ekseriya onun kumandanlığında yapılmıştır. Büyük Bedir Gâzâsı’nın en büyük kahramanlarını n başında, Hazret-i Hamza gelir. Bedir’in intikamı için Kureyşli müşrikler, Uhud’a koştular. Bu ibretli gazada Resûlulllahın yiğit amcası, hakikaten “ALLAH'ın Aslanı” olduğunu isbat etmiştir. Fakat pusuya düşürülerek, şehit edilmiştir.. O gün 57 yaşlarında bulunuyordu. Çarpışma bittikten sonra Resûl-i Ekrem efendimiz, Uhud şehitlerini ikişer ikişer defnettirdiler. ..
Sevgili Peygamberimiz beyaz renkli İlk İslâm Sancağı’nı ona teslim etmişlerdi Din düşmanları, ‘Şehidlerin Efendisi’ne o kadar kin kusuyorlardı ki, mübârek vücudunu 70 parçaya ayırmışlar

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..