İslamda Uyku Adabı

islama göre uyku adabı nasıldır?Müslüman yatağa nasıl gitmeli hangi tarafına yatmalı?

Uyku, yorulmuş bulunan insanın dinlenmesi için Allah Teâlâ tarafından lütfedilen bir istirahat halidir. Uykunun tesiri altında bulunurken yapılacak mütalaa verimsiz, eda edilecek ibadet feyizsiz olur. Uyku, "ölüm"ün küçük bir benzeridir. Kişi, elbiselerini çıkarıp yatacağında, kabre girercesine, yatağa uzanmakta ve toprak mesabesindeki yorga-nı kendi eliyle üzerine çekmektedir.
Allah Resûlü'nün sünnetine mutabık ve İslâm ölçülerine uygun bir şekilde uyumak isteyen bir mü'min, abdestli olarak yatmalıdır. Zira abdestin sağlık yönünden olan faydalarına ilaveten, uykuda geçen vakit,boşa geçen bir zaman olmaktan çıkarak ibadet hüviyetine bürünür ve ruhumuz için ulvî âlemlere yücelme imkanı hasıl olur. Görülecek bir düş, "Rüyai sâdık" haline gelir.
Elinde ve ağzında et veya balık kokusu olduğu halde yatmamalı; el, ağız ve diş temizliği yapmalıdır.

Yatağa yüzü koyun yatmamalıdır. Çünkü bu yatış tarzı, cehennemliklerin uyuma halidir. Dinî hükümlere saygılı bîr mü'min, sağ tarafı üzerine ve kıbleye karşı yatmalı, sağ elini yanağının altına koymalı ve "Bismike Rabbî vada'tü cenbi ve bike erfeuh" (1) diye duada bulunmalıdır.

Hayatın ters ihtimallerini de dikkate alarak, gündüzün yaptığı hatalardan tevbe etmeli, yapılması gerekli işleri aiie fertlerine tavsiye etmeli uyanık bir şuur ile uykuya varmalıdır.

Yatmağa hazırlandığı sırada İhlâs ve Muavvizeteyn sûrelerini okuyarak avuçlarının içine üflemeli, daha sonra başını, yüzünü ve vücudunun her tarafını sıvazlamalıdır. Bundan başka Cenab-ı Hakk'a hamd ve tenzihte bulunmalıdır. Zira insan, uyuduğu hal üzere uyanır ve öldüğü hal üzerine diriltilir.

Yatağa giren kimsenin Allah Teâlâ'ya en son yaptığı dua, "Ra-bim, ölümden sonra kullarını dirilteceğin zaman beni azabından koru" demeli, zikir ve fikirle uyumaya gayret etmelidir.

Uykudan kalkınca, kendisini tekrar hayata kavuşturmasından dolayı yüce Mevlâ'ya hamd etmeli ve iyi bir insan olarak günlük faaliyetlerine devam etme azmini kalbine yerleştirmelidir.

(1) Mânâsı: "İsminle Rabhim, yanımı (yere) koydum ve senin (adın) He kaldıracağım".

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..