İslam Hukukunda Aile İçi Mülkiyet Hakkı Kimindir?

İslam hukukuna göre aile içi mülkiyet hakkı kime aittir?İslamda aile içi mülkiyet hakkı nasıl belirlenir?

Günümüzde aile yapısında ferdi mülkiyetten çok aile mülkiyeti ön plana çıkmıştır.Bir evde ayrılık olmaz denilmektedir.Böyle bir anlayış yanlış olup,bir takım yanlış uygulamalara ve haksızlıklara sebep olmaktadır.

İslam hukukunda mülkiyet hakkı fertlerindir.Herkesin malı kendisinin olup,hediyeler bile kimin adına gelmiş ise okundur.(1)
Bilhassa sabi çocuğun malında baba onun ihtiyaç ve menfeatı dışında tasarrufta bulunamaz.(2)Eğer çocuk baliğ (ergen) babada muhtaç olursasormadan çocuğun malından istifade edebilir.Çocuğu kötü huylu ve cimri olursa babanın sormadan almaması daha iyi olur.(3)

Karı koca arasındaki durum da böyle olup,eşlerden her biri kendi malının sahibi olup,her birinin diğeri üzerinde tasarruf hakkı yoktur.Erkeğin hanımı üzerindeki velayeti(yetkisi),te'dip velayeti olup,hanımın malları üzerinde velayet hakkı yoktur.Kadın kocasının izin ve rızası olmaksızın kendi malları üzerinde istediği gibi tasarruf hakkına sahiptir.

Reşit bir kadının yaptığı akitler kocasının ve babasının icazetine bağlı olmaksızın geçerli olur.Aile mülkiyeti yoktur.Şayet müşterek mal varsa kimin hissesinin ne kadar olduğu belli olmalıdır.(4)

İmamı Rabbani Hz.Kadınlara nasihat sadedinde Rasülüllah (s.a.v.)Efendimiz'in Mekke'nin fethi günü biat esnasında ikinci şart olarak kadınların hrsızlık yapmamaları şartını beyan etmesinin sebebini şöyle izah ediyor:

"Zira kadınların çoğunun eşlerinin mallarında onların izni olmadan tasarrufta bulunup telef ederler.Bunu yapmayan kadın hemen hemen yok gibidir.Bu ise hırsızlık cümlesindendir.(5)Kadın kocasının malından kocası razı olmasa bile kendi ihtiyacı olanı alır.Örfte verilmesinde sakınca görülmeyen şeyleri verebilir.ancak kocası razı olmazsa bunu da veremez.

1-Mukayeseli islam ve osmanlı Hukuku Külliyatı s.116-120-121
2-Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu C.4 s.276
3-Reddül-Muhtar c.5 s.696-Fetevat-ı Hindiye C.4 S.382
4-Fetevat-ı Hindiye c.5 s.338
5-Mukayeseli islam ve Osmanlı Hukuku s.192 madde.206
6-Mektubat-ı İmamı Rabbani c.3 s.55.mektup

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..