Dişlerdeki Çürük Gusül Abdestine Mani Olur mu?

Diş çürüğü gusle mani midir?Diş çürüğünün arasına sıkışan yemek artıklarıyla gusül abdesti geçerli olur mu?

Diş çürüğü gusül abdestine mani olmaz.Gusül abdestinde ağız içerisini yıkamak farzdır.Normalde ağız içerisindeki yemek artıkları gusle mani değildir.Zira yumuşak olan yemek artıkları akıcı olduğu için suyun geçişine engel olmaz.Ancak dişlerde çürük var ve bu çürüklerin arasında yemek artığı kalıpta bu artıklar, katılaşmış ise, gusül caiz olmaz. Çünkü su, bunun altına sızmaz. Bunda zaruret ve güçlük de yoktur.(Diş dolgusu gibi) (Halebi-yi kebir)

Bu durumda gusül öncesi diş fırçası kullanmak ve dişleri temizlemek uygun olur.İmkan bulunduğunda dişe dolgu yaptırmak suretiyle bu sıkıntı da telafi edilmiş olur.Diş dolgusu zaruret olduğundan gusle mani olmaz.

Dişlerin arasında, diş kovuğunda katılaşmış yemek artığı bulunursa, gusül sahih olmaz. (Kadıhan)

Diş arasındaki yemek kırıntısı katılaşır da, suyu geçirmezse, gusle mani olur. (Mec. Zühdiyye)

Dürr-ül-muhtar’ın, (Diş çukurundaki şey, gusle zarar vermez diyen olmuş ise de, bu şey, katı olup, altına su geçmez ise, guslü caiz olmaz) ifadesini İbni Abidin hazretleri şöyle açıklıyor:
Zarar vermez denilmesi; su, dişteki şeyin altına sızıp, ıslatacağı içindir. Hulasat-ül-fetava’da da, böyle yazmaktadır. Bu fetvadan da anlaşılıyor ki, altına su geçmezse, gusül caiz olmaz. Hilye’de ve Münyet-ül-musalli şerhinde de böyle yazılıdır. (Redd-ül Muhtar)

Merakıl-felah’ı açıklayan Tahtavi, (Diş çukurundaki yemek artıklarının altına su geçerse, gusül caiz olur. Bunlar, sert olup altına su geçmez ise, gusül caiz olmaz. Feth-ul-kadir’de de böyle yazılıdır) diyor.

Yine Tahtavi, (Dürr-ül-muhtar) haşiyesinde buyuruyor ki:
Diş çukuruna giren yemek parçası altına su sızacağı için gusle mani olmaz. Suyun sızdığında şüphe varsa, bunları çıkarıp (fırça yardımıyla) altınıda yıkamak gerekir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..