Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Başlar Ve Biter?

kurbanbayramında kurban kesme vakti ne zaman başlayıp ne zaman sona erer?Kurbanlar hangi vakte kadar kesilebilir?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise,fecirden (sabah namazı vakti girdikten ) sonra başlar.
Hanefîlere göre kurban kesimi bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, IV, 72). Şâfiîlere göre ise 4. günü de kurban kesilebilir (Mâverdî, el-Hâvî‟l-Kebîr, Dâru‟l-Fikr, Beyrut, ts. , XV, 284;
İbn Rüşd, Bidâyetü‟l-Müctehid, Mısır, 1975, I, 436).
Kurban bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur.Akşam karanlığında kesilen kurbankerahetle sahih olur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..