RÜYA NEDİR? RÜYA'NIN TANIMI

Rüya nedir?Geçmişte rüya nasıl tanımlanmıştır?başka dinlerde rüyanın tanımı.islam alimlerince rüyanın tanımı nedir?

Allahü Teala'nın (C.C) yarattığı en mükemmel varlık insandır.İnsanın yaratılışında inanan bir toplum için ibret verici deliller vardır.(1)
Rüyada insan yaratılışından bu yana var ola gelen bir olaydır.İlk insandan günümüze kadar rüya,insanlığın dikkatini çekmiş ve rüyaların görülme nedenleri merak edile gelmiştir.Günümüzde de rüya insanlığın ilgi alanına girmekte olup bu sebeple değişik ilim dallarında rüyanın ne olduğu ve ne için görüldğü gibi sorulara cevap aranmaktadır.

RÜYA'NIN TANIMI:

Rüya lügatta uykuda görülen;uyanıklıkta göz veya kalp gözüyle görülen şeyler,kalpte oluşan düşünce ve fikir anlamlarında kullanılmıştır.(2)

Türkçede rüya kelimesi uykuda görülen şey,anlamında kullanlımakla birlikte aynı anlamda düş,ağır basma,seyr,vak'a,vakıa,zuhurat,düş görmek ,karabasan ,kara kura basmak,kara kura düş gömek kelimeleri ilede kullanılmaktadır.(3)

Rüyanın tanımında farklı görüşler bulunmaktadır.İlim adamları rüyayı tanımlarken içinde bulundukları kültürleri,meslekleri ve dünya görüşlerini yansıtmışlardır.

İlk dönemde felsefeciler rüyayı bir mesaj olarak algılamışlardır.(4) 19. ve 20. yüzyılın ilk yarısına gelindiğinde ise rüyalar,psikolojik olgular olarak kabul edilmiştir.Bu sebebple pisikologların geneli,rüyanın kişisel korkular,baskılar,tavırlar ve gerçekleştirilemeyen arzulardan kaynaklandığını söylemişlerdir.Bu tanıma uymayan ,geleceği gören ve yaratıcı çözümler rüyalar ise,mantıksal çıkarım ve raslantı eseri kabul edilerek bir kenara atılmıştır.(5)
Bir kısım tıpçılar da,rüyayı iç yaşantıların bir yanı,beynin kendine has bir faaliyeti veya vücut organlarının bir kısmının çalışıp bir kısmının çalışmaması sonucu ya da ağır aksak çalışması sonucu uyku bozukluğu sonucu görülen şeyler olarak tarif etmişlerdir.(6)

Bütün dinler, rüyalar hakkında görüş belirtmişler ve rüyalara önem vermişlerdir.Hz.İsa'dan 7 asır önce ,Asur döneminde rüyalar,Tanrı tarafından gönderilen mesajlar olarak benimsenmiştir.Mısır Firvunları da ,rüyaları tanrı ve Tanrıçanın yol gösterici mesajları olarak kabul etmişlerdir.(7)

Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da rüyaya önem verilmiş;Allah'tan iyi veya kötü anlamda gönderilen mesajlar olarak kabul edilmiştir.Kötü rüyalar ,uyarıcı özellik taşıyan rüyalar olarak açıklanmıştır.(8)

İslam Alimleri ,Kur'an ve Hadis ışığında rüya ile ilgili değişik tanımlar yapmışlardır.Bu tanımlarda ne kadar farklılıklar olsa da esasta birleşmişlerdir.(9)Bunlara göre rüya,kişinin uykuda gördüğü,Cenab-ı Hakk'ın melek ve şeytan vasıtasıyla kalbine,yoruma muhtac bir şekilde,kinaye yoluyla ya da anlamsız,karmakarışık yarattığı hayallerdir.(10)Bir başka tanımda da,olmuş ve olacak şeylerin Allah tarafından hayalde teşekkül ettirilip,misallerinin Allah tarafından uyku esnasında nefse gösterilmesidir.(11)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..