önce soruyu(sünni mezhebinde) tashîh etmeniz daha sonra fetva vermeniz gerekmez miydi? daha sonra vermiş olduğunuz fetvanın hanefi mezhebine göre böyle olduğu; şafii mezhebinde ise ilave bazı durumların (cem' gibi) olduğu beyan edilmeli değil miydi? sa'yiniz meşkûr ola! vesselam.