Zebur Ne Demektir? Hangi Peygamber'e Gönderilmiştir?

Zebur ne demektir?hangi Peygambere indirilmiştir?

Zebur Hz.Allah tarafından gönderilen Dört büyük mukaddes kitaptan biridir. Kelime anlamı olarak “parça, yazılı şey ve kitap” anlamlarına gelir ve Zebur, Yüce Allah tarafından Hz. Davud (a.s.)’a indirilmiştir.
Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. And olsun ki; biz Peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır. Davud’a da Zebur verdik.” (İsra, 17/55) Bu ayetten Zebur’un Hz. Davud (a.s.)’a indirildiği açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.) de bir hadis-i şerifte, Zebur’un ehl-i kitap tarafından okunduğunu haber vermiştir (Buhari, Teyemmüm, 6).

İsrailoğulların’a doğru yolu göstermek için nazil olan Zebur’un aslı İbranicedir. Kaynaklarda belirtildiğine göre Zebur’un metni manzumdur.
Zebur’da genellikle Hz. Davud’un Allah’a yakarışları ve ilahileri yer almaktadır. Yahudilerin, ‘Tevrat’tan sonra kitap gelmeyecektir. ‘ yolundaki iddiaları Zebur’un Hz. Davud’a verilmesiyle nakzedilmiş bulunmaktadır (Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1938, IV, 3081).

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..