Hz Abdullah ve Hz Amine Nasıl İman Etti?

Peygamber Efendimizin anne ve babası İman ettiler mi?

Peygamber Efendimiz'in anne ve babaları Hz.Abdullah ve Hz.amine (r. anhüm)İkiside cennetliktir.Hayatlarında iken henüz peygambelik verilmediğinden iman edememiş lerse de Peygamber Efendimizin duası ile dirilip iman ettikleri hadisi şerifler ile sabittir.Hz. Peygamber (a.s.m)’in anne ve babasının imanla cennete gireceğine dair rivayetler de vardır. Örneğin; Hz. Aişe (r.anha) şöyle anlatıyor: “Hz. Peygamber (a.s.m) Haccun’da (annesinin mezarının bulunduğu yerde) çok mahzun bir halde duruyordu. Bir süre orada kaldıktan sonra neşeli bir halde dönüp geldi ve şöyle dedi:

“Rabbimden istedim, o da bana annemi diriltti, bana iman ettikten sonra tekrar yerine gönderildi.”(bk. Nebhanî, Huccetullahi ala’l-âlemin, s.412).

- Yine Hz. Aişe (r.anha)’den aktarıldığına göre,

“Hz. Peygamber (a.s.m), Rabbinden anne ve babasını diriltmesini istedi. O da onları diriltti ve ikisi de kendisine iman ettiler. Ardından tekrar ölü hallerine döndürüldüler.”(a.g.e).


- Hz. Peygamber (a.s.m)’in anne ve babasının ehl-i cennet olduğunu gösteren delillerden bir kaçı şöyledir:

a. Onların her ikisi de Hz. Peygamber (a.s.m)’in davetine ulaşamamışlardır.

“Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.”(İsra, 17/15)

mealindeki ayetin gereği olarak onların azap görmemeleri gerekir.

b. Onlar fetret ehlidir. Fetret ehlinin de ehl-i necat olduğuna -veya mahşerde bir teste tabi tutularak değerlendirmeye alınacaklarına- dair rivayetler vardır.

c. Hadis hafızlarından büyük bir kısmı -yukarıda arz edildiği üzere- onların diriltilip Hz. Peygamber (a.s.m)’e iman ettiğine dair rivayetlere dayanarak, onların ehl-i cennet olduğu kanaatindedir.

d. Hz. Peygamber (a.s.m)’in annesi ve babası, -Ebu Bekir, Amr b. Nufeyl, Kus b. Saide, Veraka b. Nevfel gibi- Hz. İbrahim (as)’in dini / hanif dini üzerindeydi. Bu görüşü destekleyenlerdenbiri olan Râzî’ye göre, Hz. Peygamber (a.s.m)’in -Hz. Adem’e kadar uzanıp giden- bütün ataları tevhid dini üzerinde idiler

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..