Kabir azabı..

Kabirde azap,yalnız cesede mi,yoksa ruh
la birlikte cesde mi olacaktır.Bu durumda ruh'un cesede girmesi gerekecekmi?

Cevap:
Kabirdeki azabı ruh ve cesed müştereken
tatmaktadır.Ruh bedeni terk ettiğinde vü
cudla alakası tamamen kalkmış değildir.
Bazı yönleriyle kalkmış olsada,bazı bağ-
lantıları devam etmektedir.Acı duymak,
azab'ı hissetmek gibi hususlar,ruhla ces-
ed arasında devam eden irtibatlar cümle
sindendir.Bu azabı hissetmek için ruh'un
bedene iadesi şart değildir.Bu hususta
Ömer Nasuhi Bilmen'in "Muvazzah ilm-i k
elam"adlı eserini okuyabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..