İnkar edenin vebali...

Hocam bunca sorulara cevap veriyorsun-uz.Bu cevapları birisi inkar etse,vebali varmıdır?

Cevap:
Doğruyu inkar etmişse sapıtmış olur.Yan
lışı tenkid etmişse benim hatamı tashih
etmeme ebep olmuş olur.İnkar ettiği şeye dair bir örnek vermediğiniz için bu hususda bir fikir beyan etmemiz müm
kün değildir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..