Taş üzerine secde...

İranlıları taş üzerine secde ederken görü
yoruz.Bu da neyin nesidir,nasıl müslüman
bunlar? Dinimiz buna ruhsat veriyormu?

Cevap:
Şia mezhebindeki iranlılar,Kerbala'dan ge
tirdikleri taşlar üzerine secde etmektedir
ler.İslamda böyle bir şey yoktur.İranlılar,Şia denilen sapık bir akı
mın içinde olup kendilerinin "Caferi" dedikleri ehl-isünnet dışı batıl bir inancın
mensubudurlar.Caferilik dini bir mezheb
olmayıp siyasi bir mezhep tir.Tüm hare-
ketleri gösterişten ibarettir. Bu itibarla,
İranlılarda düzgün bir şey,bozulmadık bir
cihet bulabilirseniz veya kaldı ise tesadüf
olarak kabul edilmelidir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..