Zamanın tebeddülü ile...

Zamanın tebeddülü ile ahkam tebeddül eder,sözü her sahada geçerlimidir?

Cevap
Ayet ve hadis ile hükme bağlanmış şeyler
de zamanın değişmesiyle en küçük bir de
ğişiklik asla caiz olmaz. Bu fıkıh kaidesin
de değişeceği bildirilen hükümler,ancak örf ve adete dayalı olan şeylerdir.Beldele
rin "Kile" diye isimlendirdikleri ölçek,bir çok memlekette birbirinden farklı bulun
maktadır.Bunda bir mahzur yoktur.Zira
yöresel alışkanlıklar ve tabirler böyle de-
vam ede gelmiştir.Havaların sıcak ve so-
ğukluğuna göre değişik iklimlerin giyiniş
tarzı da örf ve adetlerle ifade edilebilir.
Yoksa namaz,oruç gibi ibadetlerin ne za
manında nede edasında asla bir değişik
lik düşünülemez.Bunlar zamana değil Kur
ana bağlı hükümdür.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..