tehlikeli sözler

Eski bir fransız hikayesinde kral her şeyden usandığında “Yeter, bıktım. manastıra gidiyorum!” diye haykırıyor. Bir defasında ben de bir işten usandığım zaman arkadaşlarıma şaka olarak \"Yeter, bıktım. manastıra gidiyorum\" söylemiştim. O gün bu gün içim rahat değil. Acaba bu durum insanı dinden chikarir mi?
Teşekkür ederim.
Selamlar!!!

Cevap:
Hayır.Ancak,her insan ağzından çıkacak
söze dikkat etmelidir.Bu sözün vebali yok
tur deyip aldırış etmemezlik olmaz.Çünkü
ademoğlu 5 duyu ve beş duyunun dışında
ki tüm azalarınadan hesaba çekilecektir.
Zira biz akıl,şuur sahibi ve muhakeme yapabilen kalp ve ruh cevherine malik bulunan ve Rabbimizin kendi kemal vas- fımdan yarattığım yüzündeki hlifelerim." buyurduğu insan oğluyuz.Bu itibarla ulu-
orta hareket edemeyiz.Evet sizin niyeti-
nizde kötü bir kasıd yok biliyoruz ama,"bi
len bilir, fakat bilmeyen birşey zanneder" diye bir deyim var Türkçemizde."Manastı
ra gidiyorum" sözünün anlamı:(ben bir hı
ristiyanım kiliseye gidiyorum.)dır.Sizi sa
dece bu ifadeyi kullanırken duyan bir çoçu
ğu düşünün o küçücük beyninde sizi nasıl
canlandıracaktır,bir düşünün en azından
çevrenizdekilere yanlışintiba vermenin vebali vardır. Kaldıki,İşlenmesi günah
olan bir suçun söylenmesi de başlı başı
na ayrı bir suçtur.




Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..