Tadili erkan...

Namazda tadili erkan'ın ne demek oldu-
ğunu açıklarmısınız?

Cevap:
Tadil-i erkan :Namazların kıyam,ruku ve secde gibi rukun'larını bir sükunet ile ifa
etmektir.Kıyamda okumayı tamamladık
tan sonra,rukü'a vardığında tüm azalar
bir sükunet alıp ızdırap halinde bulunma
malıdır.Ruku dan kalkarken vücud dimdik
bir vaziyet almalı ve en az bir tesbih mik
tarı(sübhane rabbiyel azım diyecek kadar)
ayakta durmalı,daha sonra secdeye varıp
aynı sükunet hali üzerine secdeyi tamam
lamalıdır.Ve iki secde arasında da bir tes
bih miktarı oturmak tadili erkandır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..