Beş vakit namz için müstehab...

Beş vakit namazların kılınması ile ilgili
vaktin giriş ve çıkış zamanlarından başka,
edaları için müstehab görülen vakitler var
mıdır?

Cevap:
Evet,vardır.Şöyle ki:
a)Sabah namazında "İsfar" yani ortalığın
aydınlanmasına kadarbırakmak müstehab
tır.Bu sünnet,cemaatle namaz kılan imam
ve ona iktida eden kimselere mahsus de-
ğildir.Tek başına namaz kılacak kimseler
içinde isfar sünnettir.Bu,senenin her mev
siminde yaz ve kış dasünnettir.
b)Öğle namazını,yaz mevsimine mahsus olmak üzere havanın biraz serinlemesine
kadar tehir etmek müstehab dır.Bu tehir
sadece sıcak iklim halkı için değil,her yer
de uygulanması müstehab tır.
c)İkindi namazını,güneşin parlaklığının kaybolacağı zamana bırakmamak kaydı ile,yazda ve kış da biraz te'hir müstehab
tır.Gözün kamaşmayacağı bir zamana te-
hir etmek tahrimen mekruhtur.Havanın bulutlu olması halinde kerahet vaktine ka
dar geciktirme korkusundan dolayı,ikindi vakti girdiğinde ve yarım saatlik bir za-man içinde eda etmek gerekir.
d)Akşam namazını vakti girince hemen kıl
mak müstehab tır.Yani akşam namazında
bir te'hir bahis mevzuu değildir.Yaz ve kış
usül budur.Ancak bulutlu havada müstes
nadır.Hava bulutlu olduğunda güneş bat
madan kılmak korkusu bulunduğundan, acele edilmemesi ve güneşin battığı kes-in olarak belli olasıya kadar geciktirilme-
si müstehaptır.Birde sofranın hazırlanmış olduğu sırada akşam namazı vakti olsa,
önce yemeği yemeli daha sonra namazı
kılmalıdır.Hadis-i şerifte;"akşam yemeği ile akşam namazı bir araya gelirse akşam
yemeği öne alınır."buyurulmaktadır.Bilhas
sa ramazan günlerinde bu cevazla amel
etmek münasip olur.
e)Yatsı namazını ilk üçte bir vaktine kad-
ar tehir etmek müstehabtır.Bu geciktirme
yi yaz günlerinde uygulamak,cemaatin azalmasına yol açacağından,sadece kış
mevsimlerinde yapmalıdır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..