Kıbleyi araştırması...

Kıbleyi araştırması neticesinde kanaati bir yöne doğru olduğu halde kendisi baş
ka bir yöne dönerek namaz kılacak olsa bu kişinin namazı sahih olurmu?

Cevap:
Olmaz.Böyle hareket etmesi ile kıbleden başka bir yöne namaz kılan kimse duru-muna düştüğünden dolayı küfre gitmiş olacağından korkulur.Namazdan sonra kıb
leye isabet etmiş olduğunu anlamış olsa
bile yeterli olmaz.Zira bu kimse hakkında
kabe'nin bulunduğu cihet,onun araştırma-sının neticesinde kanaatının vaki olduğu
cihet'tir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..