Abdestin farzları...

Abdestin farzlarının dört olduğunu biliyoruz.Bazı kimseler bunun altı olduğunu iddia etmektedirler.Bunların iddiası dini esaslara uygunmudur?

Evvela şunu belirteyimki bu, dine aykırı olmayıp,tafsilata ihtiyaç gösteren bir konudur.Hanefi mezhebinde farz olarak kabul edilen şeyler,diğer mezheblerde de farzdır.Zira hakkında ayet bulunmaktadır.Bundan sonra,diğer üç mezhebin müctehidleri tarafından farz olduğuna hükmedilmiş şeyler de vardır.Şöyle ki:İmam-ı Şafii,abdestin farzlarının altı olduğunu belirtmiş ve bizim bildiklerimizin üzerine "Niyyet"ile "tertibe riayet"in farz olduğu içtihadında bulunmuştur.Niyyet,İmam-ı Malik'e görede farzdır.Ahmed bin Hanbel,tertibin farz olması hususunda İmam-ı Şafii gibi içtihad etmiş bulunmaktadır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..